Przewiń w górę
Pozytywny wynik KGHM CUPRUM podczas audytu TÜV NORD

Pozytywny wynik KGHM CUPRUM podczas audytu TÜV NORD

poniedziałek, 29 marca, 2021
Informujemy o pozytywnym wyniku audytu nadzoru II Zintegrowanego Systemu Zarządzania KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR, który odbył się w formie on-line w dniach 20-21.01.2021 r.

Zintegrowany System Zarządzania został zaimplementowany w KGHM CUPRUM w 2000 r. i od tej pory podlega audytowi. Przeprowadzone w dniach 20-21.01.2021 r. analizy audytorów TÜV NORD Polska odnosiły się do wymagań norm ISO 90001&14001 i koncentrowały się w szczególności na ocenie następujących elementów:

 • zgodności systemu zarządzania organizacji z kryteriami audytu, zdefiniowanymi procesami oraz dokumentacją systemu opracowaną przez organizację;
 • skuteczności systemu do zapewnienia, że organizacja spełnia swoje wyspecyfikowane cele;
 • zdolności systemu do zapewnienia, że organizacja spełnia wymagania obowiązujących przepisów prawnych i umów;
 • stosowności zakresu certyfikacji.

Przedmiotowy audyt w sposób kompleksowy objął system zarządzania jakością w zakresie oferowanych przez  Spółkę produktów i usług, tj.:

 • prac badawczo-rozwojowych i projektowych,
 • projektów badawczych,
 • ekspertyz i analiz techniczno-ekonomicznych,
 • studiów wykonalności,
 • inżynierii i monitoringu środowiska,
 • usług geodezyjnych,
 • pomiarów i badań laboratoryjnych.

Ponadto, przedmiotem badania były także kwestie dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, koncentrujące się głównie na oddziaływaniu Spółki na środowisko. Standardy normy ISO 14001 od wielu lat stanowią integralny element systemu zarządzania jakością w KGHM CUPRUM, ponieważ ochrona środowiska i minimalizowanie uciążliwości wywołanych działalnością spółek jest jednym z priorytetów w polityce środowiskowej KGHM Polska Miedź S.A.

W wyniku przeprowadzonego badania audytorzy TÜV NORD Polska po raz kolejny potwierdzili zgodność realizowanych przez nas procesów z wymaganiami systemu zarządzania jakością i środowiskowego. W raporcie podsumowującym stwierdzili wdrożenie wymagań norm odniesienia, w tym: podejście ukierunkowane strategicznie (kontekst, analiza stron zainteresowanych), działania oparte na ryzyku i szansach, zarządzanie wiedzą, systematyczne spełnienie obowiązku zgodności, rozważanie perspektywy cyklu życia przy określaniu znaczących aspektów środowiskowych, pomiar i ciągłe doskonalenie oddziaływania w zakresie środowiska.

Audytorzy uznali, iż KGHM CUPRUM sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe skutecznie rozwija system zarządzania, z uwzględnieniem obowiązujących wymagań prawnych. Docenili także wysoką orientację Spółki na klienta i dążenie do ciągłej poprawy jakości oferowanych produktów i usług. Stwierdzili, że w oparciu o dogłębną wiedzę o kliencie i rynku organizacja stara się przewidywać co, będzie stanowić wartość dodaną dla obiorców.

Warto podkreślić, iż utrzymanie certyfikatu nie byłoby możliwe bez zaangażowania i wkładu pracy wszystkich pracowników Spółki, mających na celu zapewnienie odpowiednich standardów podczas realizacji projektów i usług.

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.