Przewiń w górę
KGHM z nagrodą „Firma Przyjazna Dużym Rodzinom 2020”

KGHM z nagrodą „Firma Przyjazna Dużym Rodzinom 2020”

poniedziałek, 03 sierpnia, 2020

Nagrodę "Firma Przyjazna Dużym Rodzinom 2020" odebrał w sobotę, 1 sierpnia, w imieniu Spółki Prezes Zarządu KGHM Marcin Chludziński. Wyróżnienie przyznał Związek Dużych Rodzin 3 Plus, organizator corocznego Zjazdu Dużych Rodzin.

Nagrodą doceniono działania CSR, w tym inicjatywy KGHM na rzecz rodzin w Zagłębiu Miedziowym. Do najnowszych przedsięwzięć KGHM wprowadzonych z inicjatywy Prezesa KGHM Marcina Chludzińskiego należą:

  • Akcja Cudowni Rodzice – ze specjalnym prezentem z miedzianym akcentem i zindywidualizowanymi gratulacjami od Zarządu dla pracowników KGHM z okazji narodzenia dziecka.
  • Biblioteczki Rodzica – utworzone w oddziałach KGHM - z inspirującymi książkami na temat wychowania dzieci.
  • Seria wykładów i warsztatów podnoszących kompetencje wychowawcze dla pracowników KGHM.
  • Akcja Dwie Godziny dla Rodziny, której przesłaniem jest zwrócenie uwagi na wartość relacji rodzinnych. W 2020 roku wzięły w niej udział wszystkie Oddziały oraz osiemnaście spółek z Grupy Kapitałowej KGHM – pracownicy m.in. otrzymali gadżety do aktywnego spędzenia czasu z rodziną.
  • Akcja Miedź Rodzinę, na rzecz rodzicielstwa zastępczego, w ramach której poszukiwani są rodzice zastępczy dla potrzebujących dzieci z regionu.

Ponadto w ramach wspierania społeczności lokalnej KGHM inicjuje i finansuje m.in. programy profilaktyczne w szkołach współpracując przy tym z ekspertami i organizacjami pozarządowymi. Programy są skierowane nie tylko do uczniów, ale także do rodziców i nauczycieli. Tylko w 2019 roku:

- 2000 uczniów z blisko 20 szkół zostało objętych działaniami profilaktycznymi o potwierdzonej skuteczności, a prawie 1500 uczniów wzięło udział w nowatorskich badaniami pod kątem ich problemów i potrzeb,

- 900 nauczycieli wzięło udział w szkoleniach, - 850 rodziców na warsztatach i wykładach na tematy wychowawcze,

- 1200 członków rodzin skorzystało z terapii i poradnictwa,

- 400 samorządowców i urzędników wzięło udział w sfinansowanych przez KGHM eksperckich warsztatach, szkoleniach i konferencjach na temat zagadnień społecznych, w tym związanych z rodziną.

W działaniach prorodzinnych KGHM prowadzi też intensywny dialog z samorządami. W ramach tej współpracy 30 stycznia 2020 r. KGHM oraz przedstawiciele gmin w regionie podpisali Deklarację na rzecz rodziny w Zagłębiu Miedziowym, co było potwierdzeniem zrealizowania wspólnych projektów i obietnicą ich stałego rozszerzania.

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.