Celem konkursu była promocja postaw prospołecznych, podziękowanie wolontariuszom za ich pracę oraz zaangażowanie w działalność na rzecz organizacji i środowiska lokalnego, a także prezentacja ciekawych sylwetek wolontariuszy i wyjątkowych akcji wolontariackich.

Intencją CWM #TEAMLegnica jest, aby tytuł "WOLONTARIUSZ ROKU” stał się prestiżowym wyróżnieniem honorującym osoby podejmujące aktywność wolontariacką na terenie Miasta Legnicy, także firmy, które wspierają takie działania i promują ideę wolontariatu.

Kandydaci byli wybierani w pięciu kategoriach:

  • Młody wolontariusz (do 18 lat)
  • Wolontariusz (19-59 lat)
  • Wolontariusz Senior (powyżej 60 lat)
  • Wolontariat Pracowniczy (grupa pracowników danej firmy)
  • Firma Zaangażowana Społecznie

Program Wolontariat KGHM "Miedziane Serce" w spółce prowadzony jest od ponad 5 lat. Rocznie pracownicy inicjują kilkaset akcji wolontariackich.

Dodatkowo w październiku 2019 r. pomiędzy KGHM, a Legnicą podpisano umowę przekazania 300 tys. zł darowizny dla Gminy Miejskiej Legnica na wsparcie programów promocji zdrowego stylu życia i aktywności społecznej.

Wśród wspieranych przedsięwzięć znajdują się programy profilaktyki zdrowia i aktywnego stylu życia, m.in. kampania „Zdrowie to u nas rodzinne”, kampania społeczno-edukacyjna skierowana do rodzin zamieszkałych na terenie Legnicy „Uzależnieni od pomagania” oraz kampania edukacyjno-społeczna skierowana do legnickich szkół i organizacji pozarządowych na terenie Legnicy angażująca miejskich wolontariuszy.