Przewiń w górę
KGHM  zaktualizował strategię na lata 2019-2023

KGHM zaktualizował strategię na lata 2019-2023

czwartek, 20 grudnia, 2018

Zaktualizowana strategia KGHM Polska Miedź jest kompleksową i długoterminową analizą uwzględniającą zmieniające się otoczenie makroekonomiczne i sytuację geopolityczną, które w istotny sposób wpływają na branżę wydobywczą. W strategii zostały określone cztery kluczowe kierunki rozwoju Grupy: elastyczność, efektywność, ekologia i e-przemysł. Każdy z nich będzie realizowany w 6 obszarach, do których zostały przypisane cele główne i operacyjne.

Jednym z podstawowych celów zarządu spółki KGHM Polska Miedź S.A jest zwiększenie jej stabilności i bezpieczeństwa. Przyjęta strategia jest planem ambitnym i dostosowanym do obecnych uwarunkowań. Jestem przekonany, że realizacja tego planu wpłynie na stabilny rozwój całej Grupy Kapitałowej. Nie zmieniają się nasze podstawowe wartości: zapewnienie bezpieczeństwa i szacunek dla pracowników, środowiska oraz naszych partnerów wszędzie tam, gdzie działamy. Mamy również poczucie i świadomość szczególnego wpływu na rozwój polskiej gospodarki” – mówi Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Nowe cele i wyzwania

W zaktualizowanej strategii znalazły się założenia dotyczące m.in. średniorocznej krajowej produkcji górniczej, zwiększenia niezależności energetycznej firmy oraz wydatków na innowacje czy też wspierania rozwoju branż generujących w kolejnych latach największy popyt na miedź. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A zamierza również dokonać głębokiej integracji swoich aktywów zagranicznych z działalnością operacyjną w Polsce.

Naszym priorytetem pozostaje wydobycie i przerób rudy w Polsce. Zamierzamy jednak zwiększyć produkcję w kluczowych aktywach zagranicznych, przy jednoczesnym zachowaniu efektywności kosztowej. Z naszych założeń wynika, że średnioroczna krajowa produkcja górnicza w okresie obowiązywania Strategii wyniesie 450 tysięcy ton miedzi, a średnioroczny dzienny przerób rudy w Sierra Gorda w Chile co najmniej 130 tysięcy ton od 2020 roku. W perspektywie długoterminowej, do 2030 roku, popyt na miedź może znacząco wzrosnąć, dlatego w większym stopniu będziemy się angażować chociażby w projekty związane z elektromobilnością. Na innowacje i projekty badawczo-rozwojowe zamierzamy przeznaczać 1 proc. rocznego przychodu Spółki. To aż 200 milionów złotych” – dodaje prezes Chludziński.

W strategii zawarto również zmianę sposobu finansowania Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. ze średniookresowej na długookresową. Dzięki temu struktura finansowania będzie dopasowana do potrzeb inwestycyjnych oraz specyfiki działalności spółek z Grupy.

Nie wykluczamy emisji obligacji na rynku polskim i międzynarodowym, analizujemy również możliwość pozyskania długoterminowego finansowania bankowego. Spółka KGHM Polska Miedź S.A to aktywo długoterminowe i stabilne, a sprzyja temu m.in. utrzymanie dotychczasowego podejścia do polityki dywidendowej. Chcę zapewnić, że zgodnie z przyjętą strategią tworzyć będziemy plany budżetowe, a także rozpisywać szczegółowo plany operacyjne. Chcielibyśmy na przykład poprawić strukturę bilansu poprzez jeszcze lepsze dopasowanie aktywów do naszych zobowiązań. Te procesy wymagają jednak czasu i analiz” – podsumowuje prezes Marcin Chludziński.

Zaktualizowana strategia na lata 2019-2023 przedstawiona przez Zarząd Spółki została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A w dniu 19 grudnia 2018 roku.

Kontakt:

Lidia Marcinkowska
Telefon: (+48) 887 772 361
e-mail: lidia.marcinkowska-bartkowiak@kghm.com

Anna Osadczuk
Telefon: (+48) 661 404 092
e-mail: anna.osadczuk@kghm.com

Prezentacja dostępna na stronie internetowej  KGHM https://kghm.com/pl/inwestorzy/prezentacje-i-raporty/prezentacje

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja@kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.