Przewiń w górę
KGHM wspólnie z samorządami Zagłębia Miedziowego działa dla Ukrainy

KGHM wspólnie z samorządami Zagłębia Miedziowego działa dla Ukrainy

wtorek, 08 marca, 2022
Koordynacja wsparcia, przekazywanie środków medycznych, wyposażenia miejsc noclegowych i materiałów pierwszej potrzeby – KGHM na bieżąco reaguje na zapotrzebowanie na pomoc zgłaszaną przez samorządy Zagłębia Miedziowego, koordynowane przez wojewodę dolnośląskiego.

Do dyspozycji wojewody dolnośląskiego jest 150 miejsc w uzdrowiskach należących do GK KGHM. Fundacja KGHM Polska Miedź finansuje też dwumiesięczny pobyt dla 250 uchodźców w ośrodkach należących m.in. do Caritasu.

Głównym narzędziem do koordynacji pomocy w Zagłębiu Miedziowym jest uruchomione przez KGHM i stowarzyszenie Centrum Formacji Rodziny w Lubinie, Centrum Pomocy dla Ukraińców. Oferowane są tam zarówno porady prawne, pomoc tłumaczy, jak i zbierane informacje o najpilniejszych potrzebach obywateli Ukrainy. Koordynujemy tam pomoc medyczną czy psychologiczną.

Potrzebujący mogą zgłaszać się po pomoc pod numerem telefonów: w języku polskim: +48 511 833 628, w języku ukraińskim: +48 791 069 613 oraz na adresy e-mail: w języku polskim pomoc.kghm@gmail.com, w języku ukraińskim pomoc.kghm.ukr@gmail.com.

Pracownicy KGHM zgłaszają chęć swojej pomocy za pośrednictwem wolontariatu pracowniczego. Wszyscy, którzy chcą zorganizować zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy, mogą napisać na adres: wolontariat@kghm.com. Na bieżąco będziemy informować o aktualnych potrzebach.

Centrum Pomocy dla Ukraińców będzie też udostępniać ankietę skierowaną do pracowników KGHM i wszystkich mieszkańców regionu dotyczącą możliwości zakwaterowania uchodźców w lokalach prywatnych. Na tej podstawie powstanie baza, która może być udostępniana przedstawicielom samorządów.

Na bieżąco też przekazujemy dary od pracowników KGHM i mieszkańców Zagłębia dla uchodźców z Ukrainy.

 

Pomoc dla Ukrainy

W ostatnich czasie KGHM zorganizował również transport medyczny do szpitali na Ukrainie. Do placówek trafiło kilka ton leków czy środków opatrunkowych dla poszkodowanych w działaniach wojennych. Pomoc finansowa na zakup najbardziej potrzebnych materiałów pochodzi ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź. Miedziowa spółka wspiera też stowarzyszenia i fundacje działające na terenie Ukrainie, które pomagają mieszkańcom. 

 

Pomoc dla uchodców w Polsce

Uchodźców wspiera też spółka z GK KGHM, Lubinpex. Od kilku dni na dworcu Centralnym w Warszawie wydawane są ciepłe posiłki dla przyjeżdżających osób z Ukrainy. Dziś przy obiekcie stanie namiot gastronomiczny, gdzie pomoc będzie dalej udzielana.

Nasz spółka Lubinpex wydaje posiłki dla uchodźców na Dworcu Centralnym, a wkrótce również na Zachodnim w Warszawie. Ciepły posiłek na wagę złota. Nasza pomoc potrwa tyle, ile będzie trzeba. Planujemy długofalowe wsparcie. Dziękuję pracownikom KGHM i wolontariuszom za zaangażowanie i ofiarność – powiedział Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Dodatkowo już od kilku dni autobusy ze spółek oraz oddziałów KGHM pomagają w transporcie uchodźców z granicy polsko-ukraińskiej.

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja(at)kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.