Przewiń w górę
KGHM przeprowadza emisję obligacji o łącznej wartości 1 mld zł

KGHM przeprowadza emisję obligacji o łącznej wartości 1 mld zł

piątek, 14 czerwca, 2024
Emisja pakietu obligacji zwykłych na okaziciela z oprocentowaniem WIBOR 6M+Marża w wysokości 125 p.b. p.a i terminem wykupu 26 czerwca 2031 roku nastąpi 26 czerwca tego roku. Najpóźniej do 31 sierpnia 2024 roku obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst.
Duże zainteresowanie i korzystna wycena obligacji KGHM pozwoliła na uzyskanie satysfakcjonującej marży na poziomie 125 bps. Takiej wielkości wolumen, który przekracza nasze wstępne oczekiwania, jest dla nas kolejnym elementem budującym optymalną strukturę finansowania biorąc pod uwagę tenor, rodzaj instrumentu. Uzyskana marża przy 7-letnim tenorze oraz korzystnych parametrach pozwoliła na uzyskanie najlepszych parametrów przez polską spółkę po okresie pandemii i rozpoczęciu wojny w Ukrainie. Jest to niewątpliwie mocny sygnał dla całego rynku. Świadczący nie tylko o bardzo dobrej kondycji samej Spółki, ale również o kondycji całego lokalnego rynku dłużnego. KGHM jest w trakcie rewizji Strategii. Analizujemy potrzeby kapitałowe i budujemy stabilną, długoterminową strukturę finansowania o atrakcyjnym koszcie. Refinansowanie zapadających obligacji jest zgodne ze strategią dywersyfikacji także zewnętrznych źródeł finansowania, w tym portfela instrumentów dłużnych oraz opierania struktury finansowania na instrumentach długoterminowych.
 
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. dziękuje bankom Agentom: PeKaO S.A., PKO BP S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. za sprawnie przeprowadzoną transakcję oraz wszystkim obligatariuszom za objęcie instrumentów w nowej serii – powiedział Piotr Krzyżewski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych KGHM.

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja(at)kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.