Przewiń w górę
27. edycja programu Akademii KGHM „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

27. edycja programu Akademii KGHM „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

poniedziałek, 11 marca, 2024

Przeciwdziałamy i uczymy – kończy się cykl 27. edycji zrealizowanego w ramach Akademii KGHM przez organizacje pozarządowe w Zagłębiu Miedziowym programu edukacyjnego „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Kolejny rok działań to ponad 300 beneficjentów tego rekomendowanego projektu profilaktycznego.

To już piąty rok współpracy KGHM z organizacjami pozarządowymi oraz samorządami Zagłębia Miedziowego w zakresie działań profilaktycznych na rzecz mieszkańców całego regionu.

 „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” to ogólnopolski program ukierunkowany na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli. Projekt posiada pozytywne rekomendacje m.in.: od Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Uważam, że w programie Szkoła dla Rodziców i Wychowawców powinien wziąć udział każdy rodzic. Jest to bowiem szansa na doskonalenie kompetencji wychowawczych, niezbędnych do tego, aby radzić sobie z wyzwaniami współczesnego rodzicielstwa. Mam nadzieję, że będę mogła skorzystać także z cyklu szkoleniowego dotyczącego wychowania rodzeństwa – mówi jedna z uczestniczek Katarzyna, mama z Głogowa.

W programie mogą wziąć udział rodzice, wychowawcy oraz specjaliści, którzy pracują z rodzicami i chcą budować wartościowe relacje z dziećmi i młodzieżą. Tematyka zajęć obejmuje m.in.: naukę umiejętności rozpoznawania i rozmawiania o uczuciach, stawiania jasnych granic i wymagań, zachęcania dzieci do współpracy, wspierania samodzielności dzieci, uczenia ich samodyscypliny, uwalnianie od grania ról i niekorzystnego etykietowania oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości. Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest realizowany w formie warsztatów trwających (łącznie 40 godzin dydaktycznych), a liczebność grup wynosi na ogół 10–12 osób.

Projekt „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” jest jednym z działań realizowanych w ramach Akademii KGHM skupiającej różne prospołeczne projekty, realizowane na rzecz mieszkańców regionu przez:

  1. Głogowskie Stowarzyszenie Otwarte Drzwi – obszar działań: miasto Głogów oraz gminy z terenu powiatu głogowskiego
  2. Stowarzyszenie Imelda – obszar działań: gminy z terenów powiatów: polkowickiego, lubińskiego i legnickiego
  3. Związek Dużych Rodzin 3+ koło w Legnicy – obszar działań – miasto Legnica

Akademia KGHM ma na celu promocję prospołecznych programów oraz szkoleń dla mieszkańców, organizacji pozarządowych i szkół z Zagłębia Miedziowego. Od 2020 roku zrealizowanych zostało prawie 200 inicjatyw i programów jak „Szkoła Rodziców i Wychowawców”, „Leader 100”, „Archipelag Skarbów” czy „Gwiazda Mocy”. Do tej pory beneficjentami projektów było ponad 45 tys. osób. Tylko w 2023 roku z programów skorzystało aż 8 tys. osób.

Tegoroczne działania w ramach Akademii KGHM objęły miasta Zagłębia Miedziowego, ale też Chojnów, Chocianów, Krotoszyce czy miejscowości w województwie lubuskim m.in. Sulechów, Wschowa i Szlichtyngowa.

Załączniki

27  edycja programu Akademii KGHM „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (1) .jpg 317,7 kB 27 edycja programu Akademii KGHM „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (1)
27 edycja programu Akademii KGHM „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (1)
27  edycja programu Akademii KGHM „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (2) .jpg 228,7 kB 27 edycja programu Akademii KGHM „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (2)
27 edycja programu Akademii KGHM „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (2)
27  edycja programu Akademii KGHM „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (3) .jpg 1,9 MB 27 edycja programu Akademii KGHM „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (3)
27 edycja programu Akademii KGHM „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (3)
27  edycja programu Akademii KGHM „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (4) .jpg 2,0 MB 27 edycja programu Akademii KGHM „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (4)
27 edycja programu Akademii KGHM „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (4)
27  edycja programu Akademii KGHM „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (5) .jpg 2,0 MB 27 edycja programu Akademii KGHM „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (5)
27 edycja programu Akademii KGHM „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (5)

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja(at)kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.