Przewiń w górę

Wyniki KGHM po trzech kwartałach 2014

piątek, 14 listopada, 2014

KGHM wyprodukował w Polsce w pierwszych trzech kwartałach 2014 roku 320 tys. ton miedzi w koncentracie. To poziom zbliżony do tego w analogicznym okresie roku ubiegłego, kiedy produkcja wyniosła 325 tys. ton. Wydobycie urobku wyniosło 23,5 mln ton, z czego 209 tys. ton przypadło na uruchomiony w kwietniu 2014 roku obszar „Głogów Głęboki – Przemysłowy”. Jednocześnie wzrosła produkcja miedzi elektrolitycznej (o 3 proc.) i srebra metalicznego (o 8 proc.), co było efektem zwiększonego przerobu zarówno ze wsadów własnych, jak i obcych. Produkcja w całej grupie kapitałowej, obejmującej także kopalnie w USA, Kanadzie i Chile, wyniosła w trakcie pierwszych dziewięciu miesięcy 2014 roku 603 tys. ton miedzi ekwiwalentnej.

Na wyniki finansowe KGHM w pierwszych trzech kwartałach 2014 roku wpływ miał przede wszystkim spadek notowań miedzi i srebra, a także niekorzystna zmiana kursu dolara do złotego. Notowania miedzi były niższe o 6 proc., zaś srebra – aż o 20 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Kurs dolara do złotego obniżył się w tym czasie o 3 proc., przy czym oznaki spowolnienia w polskiej gospodarce, spowodowane sytuacją w strefie euro i ograniczeniami w handlu z Rosją, oraz relatywnie lepsze perspektywy gospodarki amerykańskiej przyczyniły się do umocnienia się dolara w stosunku do złotego w trzecim kwartale.

– W obliczu trudnych warunków makroekonomicznych podjęliśmy działania, które przyniosły wymierne korzyści spółce i akcjonariuszom. W obszarze hutnictwa produkcja – zarówno miedzi elektrolitycznej, jak i srebra metalicznego – jest wyższa niż w roku poprzednim, zaś do końca roku możliwe jest nieznaczne przekroczenie zakładanych wolumenów. To z kolei ma bezpośrednie przełożenie na sprzedaż i pozwala nam ograniczyć wpływ niższych cen metali na globalnych rynkach. W efekcie wyniki finansowe planowane na cały 2014 rok pozostają aktualne – powiedział Herbert Wirth, prezes KGHM.

Wpływ niekorzystnych warunków makroekonomicznych został częściowo zniwelowany także poprzez utrzymanie dyscypliny kosztowej. Koszty rodzajowe za trzy kwartały 2014 roku wyniosły 9 814 mln zł i były niższe o 6 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wpływ na to miał przede wszystkim niższy koszt pozyskania energii cieplnej i elektrycznej, jak również planowe ograniczenie zakresu górniczych robót przygotowawczych. Jednocześnie wzrosły koszty pracy, a także podatków – w tym z tytułu użytkowania górniczego oraz opłaty eksploatacyjnej. Nie zmieniała się także formuła naliczania podatku od wydobycia niektórych kopalin, który wyłączony jest z kosztów uzyskania przychodów. W rezultacie efektywna stawka podatkowa CIT płacona przez KGHM jest o ponad połowę wyższa niż nominalna i wynosi blisko 28 proc.

– W pierwszych trzech kwartałach 2014 roku udało się nam obniżyć koszty o 87 mln zł, nie licząc podatku od wydobycia niektórych kopalin i wsadów obcych. Także analiza kosztu jednostkowego produkcji miedzi pokazuje, że w warunkach rynkowych z ubiegłego roku byłby on o 4 proc. niższy niż w roku 2013. Jednocześnie wzrost produkcji pozwolił nam znacząco, bo aż o 7 proc., obniżyć sprzężony koszt ze wsadów własnych. Wprawdzie było to możliwe także dzięki niższemu podatkowi od wydobycia niektórych kopalin, to jednak wpływ tego podatku na działalność KGHM – szczególnie w obszarze inwestycji – pozostaje negatywny. To szczególnie istotne ze względu na fakt, że ponad jedna trzecia nakładów inwestycyjnych ma w KGHM charakter rozwojowy – powiedział Jarosław Romanowski, wiceprezes KGHM.

W trzecim kwartale 2014 roku uruchomiona została produkcja miedzi w należącej do KGHM kopalni Sierra Gorda w Chile. 25 października 2014 roku z portu Antofagasta wypłynął statek z ponad 5 tys. ton koncentratu miedzi wyprodukowanego w kopalni. Obecnie kontynuowane są prace projektowe nad drugim etapem inwestycyjnym, związanym z rozbudową infrastruktury zakładu przeróbczego. Postęp prac górniczych nastąpił także w zlokalizowanych w Kanadzie projektach Victoria i Afton-Ajax. W polskich projektach kontynuowano m.in. głębienie szybu wentylacyjnego GG-1 oraz finalizowano prace związane z produkcją energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji w blokach gazowo-parowych w Polkowicach i Głogowie. Otwarcie obu bloków nastąpiło 3 listopada 2014 roku.

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja@kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.