Przewiń w górę

Wyniki KGHM po IV kwartale 2014 roku

poniedziałek, 16 marca, 2015

W 2014 roku produkcja miedzi płatnej była zbliżona do produkcji w roku 2013 i ukształtowała się na poziomie 663 tys. ton. Produkcja srebra metalicznego  wzrosła o 8 procent i  sięgnęła 1 256 ton. Natomiast produkcja metali szlachetnych, jak złoto, pallad, platyna wyniosła 152,9 tys. uncji trojańskich, co oznacza wzrost o 15 procent. Grupa KGHM zakończyła 2014 rok wynikiem netto na poziomie 2,45 mld zł.

- Największy wpływ na zmianę wyniku w relacji do roku 2013 miały niskie notowania surowców, przede wszystkim miedzi i srebra. Cena srebra obniżyła się o prawie 20 procent, a miedzi o ponad 6 procent w stosunku do 2013 roku. Istotnym obciążeniem dla wyników  KGHM był podatek od wydobycia niektórych kopalin, który wyniósł 1,5 mld złotych i stanowił 30 procent jednostkowego kosztu produkcji koncentratu. Wynik netto osiągnięty w takich warunkach jest zasługą stabilnej produkcji i utrzymywania dyscypliny kosztowej – wyjaśnia Jarosław Romanowski, I wiceprezes zarządu ds. finansowych.

Jednym z najistotniejszych wydarzeń 2014 roku było rozpoczęcie produkcji w kopalni Sierra Gorda w Chile.

- Realizacja tego projektu potwierdziła wysokie kompetencje KGHM oraz umożliwiła wejście do grona największych producentów miedzi na świecie. Uruchomienie produkcji w Sierra Gorda to dla KGHM nie tylko wzrost produkcji miedzi, ale też istotne zwiększenie efektywności kosztowej oraz poszerzenie portfolio produktów- mówi Herbert Wirth, prezes zarządu KGHM.

Osiągnięcie zakładanej mocy produkcyjnej pierwszej fazy kopalni Sierra Gorda nastąpi zgodnie z planem w połowie tego roku. Obszary sąsiadujące z obecnie eksploatowanym obszarem charakteryzują się dużym potencjałem eksploracyjnym. Wstępne szacunki wskazują na możliwość istotnego wydłużenia czasu życia kopalni.

Stabilny poziom produkcji w Polsce zapewniają  uruchomiona w 2014 roku eksploatacja w obszarze Głogów Głęboki Przemysłowy na poziomie poniżej 1 200 metrów oraz  intensywne prace zmierzające do rozwoju bazy zasobowej.

- Uzyskaliśmy prawa do nowych koncesji na terenach przylegających do obecnych obszarów eksploatacyjnych. W wyniku prac poszukiwawczo-rozpoznawczych udokumentowaliśmy zasoby złóż rud miedzi w rejonie Gaworzyce-Radwanice na poziomie 4,1 miliona ton miedzi oraz około 7,5 tys. ton srebra. W efekcie szacowany czas eksploatacji złóż w Polsce wynosi obecnie 30-40 lat. Chcemy zastępować jedną tonę miedzi sczerpanej trzema tonami metalu nowo udokumentowanych zasobów – tłumaczy Maciej Koński, dyrektor naczelny Centrum Analiz Strategicznych i Rozwoju Bazy Zasobowej.

KGHM zrealizował wcześniej niż oczekiwano główne założenia strategii na lata 2009-2018, rozszerzając bazę zasobową i osiągając produkcję miedzi zbliżoną do poziomu 700 tys. ton. Na początku  2015 roku została przyjęta Strategia na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2040. Podstawowym celem nowej perspektywy strategicznej jest osiągnięcie rocznych zdolności produkcyjnych na poziomie ponad 1 miliona ton miedzi ekwiwalentnej oraz kontynuacja procesów  zmierzających do podniesienia efektywności prowadzonej działalności wydobywczej.

- Zgodnie ze Strategią, w ciągu najbliższych sześciu lat zrealizujemy program największych inwestycji w historii KGHM o wartości 27 mld zł. Znaczna część tych środków, bo aż 65 procent, przeznaczonych będzie na inwestycje rozwojowe, a pozostałe na  inwestycje odtworzeniowe i utrzymaniowe. Fundamentem do realizacji zamierzeń strategicznych będą efektywność oraz innowacje, które już dzisiaj wyróżniają KGHM, a w przyszłości zapewnią  przewagę konkurencyjną Spółki  – przekonuje Herbert Wirth, prezes zarządu KGHM.

Realizacja nowych projektów związanych z rozwojem Grupy będzie możliwa dzięki zabezpieczeniu w 2014 roku finansowania rozwojowego programu inwestycyjnego Grupy Kapitałowej. KGHM uzyskał kredyt konsorcjalny w wysokości 2,5 mld USD oraz pożyczkę inwestycyjną z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 2 mld zł.

- Uzyskane środki pozwolą nam realizować przyszłe projekty oraz rozwijać KGHM w następnych latach. Jednocześnie prowadzimy i planujemy kontynuację polityki zrównoważonego finansowania, w myśl której wykorzystujemy wewnętrzne źródła finasowania uzupełnione długiem w takim stopniu, aby wskaźnik dług netto do EBITDA pozostawał na bezpiecznym poziomie – mówi Jarosław Romanowski, I wiceprezes KGHM ds. finansowych.

Na rok 2015 przyjęto następujące cele i priorytety:

  • Utrzymanie stabilnego wolumenu produkcji miedzi elektrolitycznej;
  • Osiągnięcie pełnych zdolności przerobowych w ramach Fazy I (110 tys. ton przerobu dobowego) kopalni Sierra Gorda oraz uruchomienie produkcji molibdenu;
  • Utrzymanie tempa realizacji prac przygotowawczych w projektach Victoria i Ajax;
  • Kontynuacja prac związanych z rozbudową Zbiornika Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most;
  • Kontynuacja prac inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowoczesnej i przyjaznej środowisku struktury hutnictwa.

Mając na względzie zasady przyjętej Polityki Dywidend, założenia i cele Strategii Spółki, w tym niezbędne nakłady inwestycyjne w Grupie Kapitałowej do realizacji programu rozwoju oraz bezpieczny poziom wskaźników zadłużenia, zarząd KGHM proponuje wypłatę dywidendy w wysokości 800 mln zł (4,00 zł na akcję),  co stanowi 33% zysku netto osiągniętego w 2014 roku.

KGHM to dzisiaj firma globalna, która działa z poszanowaniem interesów społecznych, etycznych i środowiskowych, zgodnie ze wspólnymi dla całej Grupy Kapitałowej wartościami, którymi są  bezpieczeństwo, współdziałanie, zorientowanie na wyniki, odpowiedzialność i odwaga. Niezależnie od lokalizacji swoich zakładów, KGHM działa według tych samych, najwyższych standardów. Jest wiarygodnym producentem, zaufanym kontrahentem, stabilnym pracodawcą i firmą konsekwentnie prowadzącą politykę zrównoważonego rozwoju.

Zobacz wideo z konferencji - kliknij tutaj

Zobacz komentarz Herberta Wirtha, prezesa zarządu KGHM - kliknij tutaj

Departament Komunikacji i CSR

 

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja(at)kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.