Przewiń w górę
Trzeci kwartał z dobrymi efektami – KGHM poinformował o wynikach finansowych po 9 miesiącach 2020 r.

Trzeci kwartał z dobrymi efektami – KGHM poinformował o wynikach finansowych po 9 miesiącach 2020 r.

środa, 18 listopada, 2020

KGHM Polska Miedź S.A. przedstawiła wyniki finansowe za III kwartał 2020 roku. Dzięki przyjętej przez zarząd strategii, konsekwentnym decyzjom i elastyczności, mimo pandemii, Grupa Kapitałowa KGHM zanotowała rekordowy poziom zysku operacyjnego EBITDA i utrzymała pełną zdolność operacyjną swoich aktywów. KGHM raportuje stabilną produkcję przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa i dyscypliny kosztowej.

– Raportujemy efekty 9 miesięcy wytężonej pracy. Okres dość trudny dla firmy, a związany oczywiście z pandemią koronawirusa, z którą zmaga się cały świat. Dobra informacja: ten czas przeszliśmy bardzo dobrze, biorąc pod uwagę wymagające okoliczności. Kończymy kwartał rekordowym wynikiem EBITDA, w skali Grupy Kapitałowej w Polsce oraz za granicą. Wyniki mówią same za siebie. Przed nami kolejne miesiące działalności w zagrożeniu pandemicznym, ale KGHM świetnie sobie radzi. Przede wszystkim dzięki zaangażowanej załodze i poczuciu naszej odpowiedzialności za firmę – powiedział Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

 

Solidne wyniki finansowe

Wzrost EBITDA Grupy Kapitałowej o 306 mln PLN do rekordowego poziomu 4 418 mln PLN dotyczy przede wszystkim KGHM Polska Miedź S.A. (+184 mln PLN; +6%) oraz Sierra Gorda (+257 mln PLN; +49%). Przyrost jest wynikiem m.in. zwiększenia przychodów z tytułu wyższej o 160 mln PLN korekty przychodów z tytułu transakcji zabezpieczających, korzystniejszego kursu walutowego USD/PLN (+3%) oraz wyższych notowań srebra (+22%) i złota (+27%) przy jednoczesnym utrzymaniu dyscypliny kosztowej.

Przychody KGHM Polska Miedź S.A. zrealizowane w okresie pierwszych trzech kwartałów 2020 r. wyniosły 13 360 mln PLN, co oznacza dwuprocentowy wzrost w porównaniu do okresu sprzed epidemii (trzy kwartały 2019 r.). EBITDA spółki również zanotowała wzrost - z 2 868 mln PLN do 3 052 mln PLN po dziewięciu miesiącach 2020 r. Co ważne zarówno przychody, jak i EBITDA zostały zrealizowane z nadwyżką.

Głównym źródłem wyników operacyjnych Grupy były zyski KGHM Polska Miedź S.A., która zwiększyła EBITDA (trzeci kwartał do trzeciego kwartału) o 18%. Sierra Gorda zanotowała dwa razy wyższą EBITDA w stosunku do III kwartału 2019 r., jest to najwyższy taki wynik w historii tej kopalni. Również KGHM International wykazał 30% wyższą EBITDA w porównaniu do III kwartału 2019 roku.

Spadek skonsolidowanego wyniku netto o 494 mln PLN (-30%) jest przede wszystkim efektem pogorszenia wyniku na podstawowej działalności o 122 mln PLN, zmniejszeniem wyniku z różnic kursowych o 218 mln PLN oraz niższym wynikiem z realizacji i wyceny instrumentów pochodnych o 137 mln PLN.

Grupa KGHM raportuje kolejny kwartał stabilnej i bezpiecznej sytuacji finansowej. Dług netto Grupy Kapitałowej spadł w ciągu 9 miesięcy 2020 roku o 478 mln PLN do poziomu 6 413 mln PLN.

 

Stabilna produkcja

Produkcja miedzi płatnej Grupy Kapitałowej była nieznacznie niższa niż w okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 r. i wyniosła 521 tys. ton. Mniejsza produkcja Cu w KGHM Polska Miedź S.A. związana była z ograniczoną podażą złomów miedzi w I półroczu br. oraz postojem remontowym Huty Miedzi Głogów I. Spadek produkcji Cu w KGHM INTERNATIONAL spowodowany był ograniczoną produkcją w Zagłębiu Sudbury głównie z powodu wstrzymania kopalni Morrison po pierwszym kwartale 2019, oraz mniejszą produkcją w kopalni Robinson oraz Franke wynikającą z przerobu niższej jakościowo rudy (strefa przejściowa w Robinson, wyższa zawartość węglanów na Franke).

Z drugiej strony produkcja miedzi w kopalni Sierra Gorda wzrosła o 35% w wyniku eksploatacji rudy o wyższej zawartości metalu oraz większego wydobycia. W porównaniu do trzech kwartałów 2019 r. wzrósł wskaźnik efektywności wykorzystania aktywów produkcyjnych Sierra Gorda. Jest to efekt działań zapobiegawczych w celu zminimalizowania ilości awarii, a w konsekwencji mniejszej liczby nieplanowanych przestojów remontowych.

Inne metale (w tym srebro) również zanotowały niższe wolumeny, przede wszystkim związane z postojem remontowym Huty Miedzi Głogów I: srebro niżej o -3% (z 1031 t do 997 t w okresie trzech kwartałów 2020 roku), TPM niżej o -8% (z 157 tys. troz do 145 tys. troz w okresie trzech kwartałów 2020 roku) i molibden o -17% (z 8,8 mln funtów do 7,3 mln funtów w okresie trzech kwartałów 2020 roku, głównie związane ze spadkiem produkcji w Sierra Gorda (eksploatacja rudy o niższych zawartościach Mo, niższy uzysk)).

Od wybuchu pandemii na przełomie lutego i marca 2020 r. w KGHM Polska Miedź S.A., a także w żadnej z kopalń zagranicznych Grupy nie zanotowano przestojów produkcyjnych, których bezpośrednim powodem byłaby pandemia.

Od początku drugiego kwartału 2020 r. notowania miedzi rosną i w rezultacie za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wyniosły 22 931 PLN/t, co oznacza poziom nieistotnie odbiegający od poziomu zanotowanego w analogicznym okresie 2019 r. (23 115 PLN/t). Korzystnie kształtowały się również notowania srebra i złota, które wobec niepewnej sytuacji gospodarczej podrożały w porównaniu do sytuacji sprzed roku odpowiednio o 24% i 31% (w PLN).

Skutki spadku cen metali w pierwszych miesiącach 2020 r. w znacznym stopniu zostały ograniczone w wyniku osłabienia złotego oraz systematycznie prowadzonej polityce zabezpieczeń. Spółka konsekwentnie realizuje strategię, która zakłada utrzymanie stabilnego poziomu produkcji z aktywów krajowych i zagranicznych oraz poziomu kosztów gwarantujących bezpieczeństwo finansowe i bezpieczeństwo pracy.

 

Miedziowy gigant w obliczu pandemii COVID-19

KGHM na bieżąco realizuje działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom. Dyscyplina załogi oraz systematyczne monitorowanie zagrożeń i wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom pozwoliły utrzymać pełną zdolność operacyjną aktywów KGHM. Spółka prowadzi liczne kampanie edukacyjne i informacyjne, udostępniła pracownikom specjalną infolinię oraz służy pomocą psychologiczną osobom pozostającym w izolacji, przy współpracy z personelem medycznym MCZ.

Spółka wspiera walkę z COVID – 19 przy współpracy z instytucjami państwowymi. KGHM przystąpił do rządowego programu Solidarnościowy Korpus Pomocy Seniorom. Firma, przy wsparciu wolontariuszy, regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Caritasu i lokalnych NGOs, przygotowała plan działań zwiększający bezpieczeństwo seniorów. KGHM m.in. przekaże osobom potrzebującym pakiety ze środkami bezpieczeństwa, w tym środkami do dezynfekcji.

Dodatkowo KGHM pomoże organizacyjnie w tworzeniu dodatkowych miejsc w szpitalach tymczasowych dla pacjentów chorych na koronawirusa na Dolnym Śląsku. Baza w regionie powiększy się o ponad 200 łóżek szpitalnych w Lubinie, Legnicy i w Wałbrzychu.

 

Konsekwentnie prowadzone inwestycje

Zgodnie z założeniami KGHM realizuje budżet nakładów inwestycyjnych. Do końca trzeciego kwartału b.r. wydatkowano 71% planowanych nakładów. Największy udział w strukturze poniesionych nakładów dotyczy realizacji Programu Udostępnienia Złoża oraz Rozbudowa OUOW Żelazny Most – Kwatera Południowa. Inne cele inwestycyjne obejmują m.in. uzbrojenie rejonów górniczych, dostosowanie instalacji technologicznych do wymogów Konkluzji BAT, eksplorację złóż w kraju oraz unowocześnienie systemów IT w ramach Programu KGHM 4.0.

Coraz większe znaczenie dla funkcjonowania Spółki mają inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE). Dążenie do redukcji emisji CO2 i zwiększenia przewidywalności kosztów energii powoduje, że inwestycje takie jak projekty związane z energią słoneczną, będą miały istotne znaczenie dla Spółki i są zgodne ze Strategią na lata 2019-2023.

KGHM w najbliższej przyszłości czeka konsekwentna realizacja programów optymalizacyjnych w całej Grupie Kapitałowej. KGHM będzie prowadzić racjonalny i odpowiedzialny program inwestycyjny, realizować program udostępnienia złoża w obszarach koncesyjnych Spółki oraz Program Rozwoju Energetyki.

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja(at)kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.