Przewiń w górę

Szyb SW - 4 zgłębiony do połowy

wtorek, 22 czerwca, 2010

Budowa szybu SW-4 kopalni Polkowice-Sieroszowice jest strategiczną inwestycją dla KGHM. Jest on niezbędny do uruchomienia wydobycia w obszarze określanym, jako Głogów Głęboki Przemysłowy. Po wyznaczeniu lokalizacji szybu, co nastąpiło w 2004 roku, przystąpiono do rozpoczęcia jego budowy. Prace rozpoczęły się na przełomie czerwca i lipca 2008 roku. 

W skałach zawodnionych głębienie szybu prowadzone było za pomocą specjalnej metody polegającej na zamrożeniu górotworu do głębokości 650 m. W tym celu odwiercone zostały otwory mrożeniowe i wybudowana stacja agregatów mrożeniowych. Po uzyskaniu pełnego zamknięcia płaszcza mrożeniowego i odpowiedniego stanu zamrożenia górotworu przystąpiono do głębienia szybu. Do głębokości 665,21 m, w górotworze zamrożonym zastosowano obudowę tubingową.

- Osiągnęliśmy głębokość 659,1 metra i wychodzimy ze strefy mrożeniowej. Niebawem stacja agregatów mrożeniowych zostanie wyłączona, choć pozostanie jeszcze w gotowości do zakończenia zabudowy wszystkich pierścieni obudowy tubingowej wraz ze stopą podstawową nr 1. Poniżej obudowy tubingowej zastosowana będzie obudowa betonowa i żelbetowa, natomiast w strefie interwału solnego zastosowana będzie obudowa powłokowa - mówi Zbigniew Hycnar, gł. inż. inwestycji i nadzoru robót górniczych kopalni Polkowice-Sieroszowice.

Po wyjściu ze strefy zamrożonej przed ewentualnym wdarciem się wody zastosowano nowatorski, specjalny system odwadniania. Polega on na wykorzystaniu wcześniej odwierconego otworu mrożeniowego M-38 do spągu złoża, jako otworu odwadniającego. Wykonano, więc z szybu pierwszą wnękę pozwalającą na dojście do tego otworu i podłączenie się.

- Dotarliśmy do otworu w kwietniu na głębokości 636 metrów. Jednocześnie wydrążone zostały wyrobiska poziome pod ten otwór na dole kopalni. Sprawdzona została jego drożność, jak również wybudowana została pompownia. Takie wnęki wraz z podłączaniem do otworu M-38 wykonamy jeszcze dwukrotnie wraz z postępem głębienia szybu SW-4. Wiercone z dna szybu otwory wyprzedzające na głębokość 57 m nie wykazały dopływów wody - dodaje z nieukrywaną satysfakcją inż. Hycnar.

Po zakończeniu tego etapu stacja agregatów mrożeniowych zostanie zdemontowana i wyremontowana , a następnie przeniesiona w rejon budowy kolejnego polkowicko – sieroszowickiego szybu GG-1 do miejscowości Kwielice.

Najważniejszym elementem głębienia i budowy szybu SW-4 będzie zbicie, czyli połączenie wyrobiska pionowego z wyrobiskami poziomymi. Po zbiciu pozostanie „tylko” wykonanie wlotów podszybia i wyposażenie szybu. Zbicie szybu ma nastąpić pod koniec 2012 roku.

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja(at)kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.