Przewiń w górę

Sprostowanie

poniedziałek, 28 stycznia, 2019

  1. Nieprawdą jest, że ponieważ Grzegorz Mach „chciał ujawnić nadużycia w KGHM, stracił pracę.” Grzegorz Mach nie zgłaszał nadużyć. Kontrola rozpoczęła się na podstawie ustaleń Departamentu Bezpieczeństwa Łańcucha Dostaw KGHM z dnia 8 czerwca 2018 roku.
  2. Nieprawdą jest, że „Gdy przyłapano go na ustawieniu przetargów o wartości 3,2 mln zł, nie zawiadomiono prokuratury, a zgłaszający nadużycia został zwolniony” . Nie zaistniało „ustawianie przetargów”. W wyniku kontroli wewnętrznej nie stwierdzono, by zmiany dokonane w trakcie postępowań zakupowych miały znamiona działań celowych. Raport nie wskazuje na próbę nadużycia zajmowanego stanowiska. Zgodnie z ustaleniami kontroli zmiany w przetargach nie spowodowały strat finansowych w KGHM Polska Miedź SA., nie było zatem podstaw do zawiadomienia prokuratury.
  3. Nieprawdą jest, że „Mach zostaje zwolniony” oraz że „Jeden z dyrektorów w KGHM sprawą ustawianych przetargów próbował zainteresować władze kombinatu- i niedługo potem został zwolniony.”  Grzegorz Mach nie został zwolniony. Jego kontrakt terminowy wygasł na przełomie września i października 2018 roku.
  4. Nieprawdą jest, że „prezes KGHM zmienił mu [Karolowi Kosowi] formę zatrudnienia: wygasającą umowę terminową na zatrudnienie na czas nieokreślony”. Zmiana formy zatrudnienia Karola Kosa wynika bezpośrednio z przepisów Prawa Pracy, nie z decyzji prezesa.
  5. Nieprawdą jest, że „dyrektor COPI Grzegorz Mach umówił się z Chludzińskim, by poinformować go o wynikach kontroli”. Grzegorz Mach nie mógł umówić się z Prezesem Zarządu, by poinformować o wynikach kontroli, ponieważ nie posiadał raportu z kontroli. Grzegorz Mach dysponował jedynie zaleceniami, które zostały mu przekazane przez Pion Bezpieczeństwa KGHM Polska Miedź SA.
  6. Nieprawdą jest , że Grzegorz Mach „Chciał ujawnić nadużycia w KGHM”. Grzegorz Mach nie skorzystał z dostępnych możliwości do ujawnienia domniemanych nieprawidłowości.
  7. Nieprawdą jest, że zawiadomienie do prokuratury ma związek z „zainteresowaniem sprawą” przez Gazetę Wyborczą. Jest to wynik toczącej się kontroli wewnętrznej prowadzonej od 15 listopada 2018 roku.
  8. Nieprawdą jest, że „w połowie ub.r. Oddział COPI odkrywa próby ustawienia trzech przetargów,”. Kontrola wybranych postępowań przetargowych rozpoczęła się na podstawie ustaleń Departamentu Bezpieczeństwa Łańcucha Dostaw KGHM z dnia 8 czerwca 2018 roku i nie dotyczyła „ustawienia przetargów” a podejrzenia naruszenia wewnętrznych procedur Spółki.
  9.  Nieprawdą jest, że „Andrzej Skałecki był podejrzewany o ujawnianie tajnych informacji”. Andrzej Skałecki nigdy nie otrzymał zarzutów ujawniania tajnych informacji, nigdy też nie było prowadzone śledztwo w takiej sprawie.
  10.  Nieprawdą jest, że „raport 1 sierpnia trafia na biurko dyrektora naczelnego COPI Grzegorza Macha”. Do wiadomości Grzegorza Macha nie trafia raport, ale pismo z zaleceniami koniecznych bieżących działań.

KGHM Polska Miedź S.A.

Lidia Marcinkowska-Bartkowiak Dyrektor Naczelny ds. Komunikacji

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja@kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.