Przewiń w górę
Rozpoczęto budowę nowej trasy turystycznej w tzw. „Partiach Mastodonta” – KGHM CUPRUM zaangażowany w prace w Jaskini Niedźwiedziej

Rozpoczęto budowę nowej trasy turystycznej w tzw. „Partiach Mastodonta” – KGHM CUPRUM zaangażowany w prace w Jaskini Niedźwiedziej

czwartek, 04 lipca, 2024
ESG
W odkrytej przed kilku laty części Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie ruszyły prace nad udostępnieniem dla turystów tzw. „Partii Mastodonta”. Prace koncepcyjne i projektowe dotyczące adaptacji do ruchu turystycznego tej części Jaskini realizuje spółka KGHM CUPRUM, angażująca się od wielu lat w prace dotyczące udostępniania do zwiedzania różnego rodzaju obiektów podziemnych – zarówno pogórniczych (Kopalnia Soli Wieliczka, Kopalnia – Geopark św. Jan w Krobicy), jak i pochodzenia naturalnego.

Funkcjonująca obecnie w Jaskini Niedźwiedziej podziemna trasa turystyczna, to efekt prac Zakładów Badawczych i Projektowych Miedzi „CUPRUM” realizowanych w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Obecnie przygotowywana nowa trasa, to także efekt koncepcji i projektu Centrum Badawczo-Rozwojowego KGHM CUPRUM.

Przygotowanie trasy w Partii Mastodonta to największa w historii gminy Stronie Śląskie inwestycja – przy rocznym budżecie gminy na poziomie 50 mln zł, przygotowanie trasy pochłonie 38 mln zł, a zakres i poziom skomplikowania prac jest kilkukrotnie wyższy od największej, dotychczasowej inwestycji gminy, którą była budowa wieży na Śnieżniku.

Szczególnym wyzwaniem dla projektowania i wykonawstwa prac są uwarunkowania środowiskowe, wynikające z wyjątkowego charakteru Jaskini i jej otoczenia, o unikatowych walorach przyrodniczych, wymagających bezwzględnej ochrony, zarówno w trakcie budowy nowej trasy turystycznej, jak i jej użytkowania.

Opracowanie rozwiązań spełniających tak szczególne wymagania, początkowo uznawane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska za niewykonalne, to dzieło KGHM CUPRUM. Poprzez udział w tym projekcie spółka KGHM CUPRUM realizuje misję wynikającą ze statusu centrum badawczo-rozwojowego. Nowa trasa zostanie udostępniona nie tylko turystom, lecz także badaczom i naukowcom, nie mającym obecnie technicznych możliwości prowadzenia interdyscyplinarnych badań w tym unikatowym środowisku.

Można śmiało powiedzieć, że KGHM CUPRUM odegrało kluczową rolę w dotychczasowych działaniach, zmierzających do udostępnienia do ruchu turystycznego nowo odkrytych partii Jaskini, w szczególności poprzez opracowanie koncepcji rozwiązań technicznych, spełniających surowe wymagania ochrony środowiska obiektu i jego otoczenia – mówi dr hab. inż. Maciej Madziarz, pod którego kierownictwem w Zakładzie Górnictwa KGHM CUPRUM, została opracowana wspomniana koncepcja.

Studium wykonalności zakłada zakończenie budowy nowej trasy turystycznej za ok. 4 lata. Zwiedzający otrzymają kolejną, niezwykłą atrakcję w Jaskini Niedźwiedziej – całkiem nową, drugą trasę o długości około 850 metrów, której przejście będzie zajmować około godziny. Jej najciekawszą część stanowi Sala Mastodonta, której wymiary zbliżone są do płyty boiska Stadionu Narodowego w Warszawie. Należy podkreślić, że charakter nowej trasy podziemnej będzie całkowicie odmienny od dotychczas istniejącej w Jaskini – wyjątkowe wrażenie na zwiedzających wywrze z pewnością imponująca wielkość pustek podziemnych i wyjątkowo bogata szata naciekowa. Ponadto turyści będą również poruszać się na wielu, a nie jak dotychczas, tylko jednym poziomie korytarzy jaskiniowych.

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie – określana mianem Perły Polskich Sudetów jest obiektem o ogromnych walorach środowiskowych i niepodważalnym potencjale turystycznym. Została ona odkryta w 1966 r., a uruchomiona i udostępniona dla turystów – 11 czerwca 1983 r. Jej otwarcie poprzedziły 8-letnie prace projektowe, górnicze i budowlane, w których zasadniczą rolę odegrały ówczesne Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi CUPRUM.

Obecne zaangażowanie KGHM CUPRUM w pracach projektowych jest zatem naturalną kontynuacją działań KGHM CUPRUM w zakresie prac badawczych i projektowych na terenie Jaskini Niedźwiedziej w Sudetach, zaś ich efektem będzie upowszechnianie i popularyzacja walorów turystyczno-edukacyjnych tego unikatowego w skali naszego kraju dzieła przyrody.

fot. Szymon Kostka

Załączniki

Jaskinia Niedźwiedzia - Mastodont 2, fot. Szymon Kostka .jpg 943,1 kB Jaskinia Niedźwiedzia - Mastodont 2, fot. Szymon Kostka
Jaskinia Niedźwiedzia - Mastodont 2, fot. Szymon Kostka
Jaskinia Niedźwiedzia - Mastodont, fot. Szymon Kostka .jpg 1,2 MB Jaskinia Niedźwiedzia - Mastodont, fot. Szymon Kostka
Jaskinia Niedźwiedzia - Mastodont, fot. Szymon Kostka
Jaskinia Niedźwiedzia - Organy, fot. Szymon Kostka .jpg 1,6 MB Jaskinia Niedźwiedzia - Organy, fot. Szymon Kostka
Jaskinia Niedźwiedzia - Organy, fot. Szymon Kostka
Jaskinia Niedźwiedzia - Wielka Kaskada, fot. Szymon Kostka .jpg 415,7 kB Jaskinia Niedźwiedzia - Wielka Kaskada, fot. Szymon Kostka
Jaskinia Niedźwiedzia - Wielka Kaskada, fot. Szymon Kostka

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja(at)kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.