Przewiń w górę
Raport roczny KGHM z nagrodą The Best Of The Best

Raport roczny KGHM z nagrodą The Best Of The Best

czwartek, 17 października, 2019

The Best Annual Report to konkurs, który promuje raporty roczne o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Biorą w nim udział spółki z całej Polski, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe spełniając Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz spółki z rynku alternatywnego, raportujące według powyższych Standardów albo Ustawy o Rachunkowości.

Nagrody i wyróżnienia są przyznawane przez Kapitułę Instytutu Rachunkowości i Podatków, w skład której wchodzą najwybitniejsi polscy eksperci i praktycy w dziedzinie rachunkowości, finansów i relacji inwestorskich. Oceniający uwzględniają przede wszystkim te elementy raportowania, które są szczególnie cenione przez inwestorów np. strategia, prognozy, ale też zwięzłość, logiczny układ czy progres.
 
Laureatem nagrody The Best Of The Best zostaje spółka, która w sposób stały utrzymuje wysoki poziom jakości raportowania i komunikacji z rynkiem i która w ciągu wszystkich edycji konkursu trzy razy zdobyła I nagrodę główną.

– Wkładamy dużo pracy w utrzymanie najwyższego poziomu sprawozdawczości i rachunkowości dbając o transparentność naszych działań i otwartość w komunikacji z interesariuszami. Tytuł „The Best of The Best” to docenienie naszych starań przez Kapitułę Konkursu. Nagroda jest tym cenniejsza, iż poziom konkursu regularnie rośnie i bierze w nim udział coraz więcej spółek, które nie ustają w wysiłkach nad doskonaleniem systemu sprawozdawczości finansowej – powiedziała Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Wiceprezes Zarządu KGHM ds. Finansowych.

Proces raportowania w KGHM Polska Miedź S.A. odbywa się w cyklu rocznym. Skonsolidowany Raport Roczny obejmuje zarówno dane finansowe jak i informacje niefinansowe dotyczące m.in. bezpieczeństwa pracowników i ochrony środowiska.

Raport Zrównoważony zawiera treści w zakresie i układzie opartym na wytycznych raportowania zintegrowanego, które rekomenduje International Integrated Reporting. Przy tworzeniu dokumentu przeanalizowane zostały akta, polityki, procedury zachowania należytej staranności, zasady zarządzania ryzykiem oraz inne materiały informacyjne związane z działalnością KGHM Polska Miedź S.A. a także z branżą wydobywczo-hutniczą.

KGHM, działając w poszanowaniu środowiska i zasobów naturalnych, zrezygnował z wersji papierowej Zrównoważonego Raportu za 2018 rok, wydając dokument on-line. Mobilna publikacja raportu pozwala czytelnikowi generować własne treści, dane finansowe mają interaktywne funkcje, a czcionki tekstów posiadają funkcję trzykrotnego powiększenia.

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja@kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.