Przewiń w górę

Protokół rozbieżności z ZZPPM

wtorek, 15 czerwca, 2010
Podpisaniem protokołu rozbieżności zakończyło się kolejne spotkanie w ramach sporu zbiorowego pomiędzy Zarządem KGHM, a Związkiem Zawodowym Pracowników Przemysłu Miedziowego. 

Czterech z sześciu postulatów zgłoszonych przez organizację związkową, zgodnie z ustawą, nie można rozpatrywać w ramach sporu zbiorowego. 

Postulat dotyczący podpisania „pakietu pracowniczego”, który miałby wejść w życie w przypadku utraty kontroli Skarbu Państwa nad Spółką, jest sprawą decyzji właścicielskiej. 

Zarząd KGHM nie ma uprawnień do podejmowania zobowiązań w tym zakresie. Ochrona miejsc pracy i poziomu wynagrodzeń są priorytetami realizowanej w spółce polityki społecznej. 

– Struktura akcjonariatu spółki nie przekłada się automatycznie na poziom płac czy zatrudnienia. W styczniu skarb państwa sprzedał posiadane 10 procent akcji – ale w sytuacji poszczególnych pracowników nic się przecież nie zmieniło – mówi Ryszard Janeczek, wiceprezes ds. produkcji KGHM. – Jeśli kiedykolwiek skarb państwa podjąłby decyzję o sprzedaży pakietu posiadanych ponad 30 procent akcji, to nie zarząd spółki będzie stroną upoważnioną do negocjowania pakietu pracowniczego. Nie ma jednak na dziś takiego zagrożenia, więc nie będziemy uczestniczyli w straszeniu naszych pracowników – dodaje.

Natomiast oczekiwany wzrost wynagrodzeń w Spółce jest realizowany poprzez decyzje płacowe podejmowane w Oddziałach KGHM. Przyjęcie rozwiązania przewidującego coroczny automatyczny wzrost płac o wskaźnik inflacji, w sytuacji gorszych warunków ekonomicznych, może prowadzić do redukcji zatrudnienia. Tego zarząd chce uniknąć.

- Podwyżka dla wszystkich, czy gwarancja 10 – letniego zatrudnienia nie ma nic wspólnego z oceną i efektywnością pracy pracownika. Wzrost wynagrodzenia musi być powiązany ze wzrostem wydajności pracy – komentuje Ryszard Janeczek, wiceprezes ds.produkcji KGHM. 

Z postulatem gwarancji zatrudnienia łączy się postulat niewprowadzania zmian do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy także przez 10 lat. Postulat ten wydaje się niezrozumiały. Uniemożliwi na przykład wprowadzenie rozwiązań korzystnych dla pracowników. 

Drugi postulat rozpatrywany w ramach sporu zbiorowego dotyczy wpisania Abonamentu Medycznego do ZUZP. Obecnie Abonament Medyczny jest świadczeniem dobrowolnym, dodatkowo w części opłacanym przez pracownika. Do dzisiaj przystąpiło do niego 38 proc. załogi. Każdy pracownik może do przystąpić Abonamentu Medycznego. O ewentualnych zmianach w ZUZP powinno się rozmawiać ze wszystkimi organizacjami związkowymi. 

Ponadto zarząd podkreśla, iż porozumienie z 5 maja 2009 roku zawarte ze wszystkimi organizacjami związkowymi zostało w pełni zrealizowane. Wypłacona została premia specjalna w wysokości 5 tys. zł dla każdego pracownika, składka na pracowniczy program emerytalny została podniesiona do 5 proc. wynagrodzenia, wprowadzono Abonament Medyczny.

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja(at)kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.