Przewiń w górę

Postój remontowy w Hucie Miedzi Głogów II zakończony

poniedziałek, 02 lipca, 2018

Prace remontowe objęły ciąg technologiczny Huty Miedzi Głogów II, czyli Wydział Przygotowania Wsadu, Wydział Pieca Zawiesinowego, Kocioł Odzysknicowy, Wydział Pieca Elektrycznego i Konwertorów, Wydział Pieców Anodowych oraz Fabrykę Kwasu Siarkowego.  Równolegle prowadzono prace remontowe, wynikające z przygotowania instalacji do kolejnej kilkuletniej kampanii produkcyjnej oraz prace inwestycyjne w celu przygotowania  instalacji do coraz wyższych wymagań jakościowych oraz środowiskowych.

- Prace wymagały bardzo dużego zaangażowania służb Huty Miedzi Głogów, w szczególności  zespołów remontowych, technologicznych oraz inwestycyjnych – mówi Rafał Pawełczak, prezes zarządu  KGHM Polska Miedź - W remoncie ciągu technologicznego HMG II uczestniczyło również około 800 pracowników firm zewnętrznych.  Ze względu na ograniczenia czasowe oraz szeroki zakres zadań, załogi były dostępne siedem dni w tygodniu.   Wznowienie produkcji po postoju remontowym nastąpiło 8 dni szybciej aniżeli wynikało z pierwotnych założeń harmonogramu.  Nawet kilkudniowe skrócenie okresu remontu, przy tak dużej skali przedsięwzięcia, jest sukcesem – dodaje prezes miedziowej spółki.

Do najważniejszych zadań remontowo inwestycyjnych zrealizowanych podczas tegorocznego postoju można zaliczyć remont kapitalny pieca zawiesinowego z wymianą trzonu, remont średni kotła odzysknicowego, wymianę I wieży absorpcyjnej w Wydziale Kwasu Siarkowego.

13 czerwca br. rozpoczęło się wygrzewanie pieca zawiesinowego, a 15 czerwca br.  wygrzewanie pieca elektrycznego.  Natomiast 22 czerwca  br. uruchomiono nową suszarnię parową koncentratu, która w porównaniu do poprzedniego węzła suszenia koncentratu, pozwoli na  lepsze wykorzystanie ciepła powstającego w procesie. Nowa suszarnia zapewni bardziej stabilne prowadzenie procesu  oraz umożliwi obniżenie kosztów związanych ze zużyciem  gazu.

W poniedziałek, 25 czerwca br. o godzinie 11:00 został podany koncentrat do pieca zawiesinowego, co ostatecznie zakończyło postój remontowy Huty Miedzi Głogów II. Obecnie trwają prace regulacyjne uruchomionego po remoncie ciągu technologicznego.

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja@kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.