Przewiń w górę

Porozumienie w sprawie budowy bloku w Elektrowni Blachownia

wtorek, 23 marca, 2010

Porozumienie zostało podpisane pomiędzy KGHM Polska Miedź SA, a Tauron Polska Energia SA oraz jego spółką zależną – Południowym Koncernem Energetycznym SA. Jest to efekt listu intencyjnego podpisanego pomiędzy KGHM Polska Miedź SA a Tauron Polska Energia SA w kwietniu 2009 roku. Na podstawie porozumienia partnerzy przygotują niezbędne dokumenty do powołania spółki celowej. Jeszcze w tym roku opracowane i podpisane powinny zostać umowy spółki i wspólników oraz przeprowadzone niezbędne procedury z instytucjami zewnętrznymi. 

W 2009 i na początku 2010 roku pracował wspólny zespół roboczy, którego zadaniem było przygotowanie koncepcji współdziałania i modelu realizacji przedsięwzięcia. Budowa bloku energetycznego zostanie sfinansowana ze środków własnych partnerów oraz kredytu zaciągniętego przez nową spółkę. 

Dywersyfikacja źródeł przychodu i wejście w branżę energetyczną to jeden z priorytetów strategii KGHM Polska Miedź na lata 2009 – 2018.

Odbudowa mocy wytwórczych jest także priorytetem dla Grupy Tauron zapisanym w strategii korporacyjnej do 2012 roku z perspektywą do 2020 roku. Dokument zakłada rozpoczęcie budowy nowych mocy na poziomie 3000 MW do 2012 roku. 

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja(at)kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.