Przewiń w górę

Porozumienie w sprawie budowy bloku w Elektrowni Blachownia

wtorek, 23 marca, 2010
Porozumienie zostało podpisane pomiędzy KGHM Polska Miedź SA, a Tauron Polska Energia SA oraz jego spółką zależną – Południowym Koncernem Energetycznym SA. Jest to efekt listu intencyjnego podpisanego pomiędzy KGHM Polska Miedź SA a Tauron Polska Energia SA w kwietniu 2009 roku. Na jego podstawie partnerzy przygotują niezbędne dokumenty do powołania spółki celowej. Jeszcze w tym roku opracowane i podpisane powinny zostać umowy spółki i wspólników oraz przeprowadzone niezbędne procedury z instytucjami zewnętrznymi. 
W 2009 i na początku 2010 roku pracował wspólny zespół roboczy, którego zadaniem było przygotowanie koncepcji współdziałania i modelu realizacji przedsięwzięcia. Budowa bloku energetycznego zostanie sfinansowana ze środków własnych partnerów oraz kredytu zaciągniętego przez nową spółkę.

Dywersyfikacja źródeł przychodu i wejście w branżę energetyczną to jeden z priorytetów strategii KGHM Polska Miedź na lata 2009 – 2018.

Odbudowa mocy wytwórczych jest także priorytetem dla Grupy Tauron zapisanym w strategii korporacyjnej do 2012 roku z perspektywą do 2020 roku. Dokument zakłada rozpoczęcie budowy nowych mocy na poziomie 3000 MW do 2012 roku. 
***
KGHM Polska Miedź SA to dziewiąty światowy producent miedzi i drugi co do wielkości producent srebra. Spółka produkuje obecnie około 500 tys. ton miedzi elektrolitycznej rocznie. Strategia rozwoju na lata 2009 – 2018 zakłada dołączenie do grupy dużych, globalnych producentów miedzi, poprzez zwiększenie jej produkcji do ok. 700 tys. ton.

Firma zatrudnia 18,5 tys. osób. Grupa kapitałowa KGHM zatrudnia około 50 tys. osób, nie tylko w obrębie samej organizacji, ale i również w firmach stale z nią współpracujących.

Polska Miedź dziennie zużywa tyle energii, ile około 150-tysięczne miasto. W tym roku KGHM Polska Miedź SA zużyje 2,4 TWh energii elektrycznej przy mocy maksymalnej 320 MW. 

Tauron Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która jest drugim pod względem wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce oraz liderem sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych na rynku krajowym (według danych za 2007 i 2008 r.). Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 17 proc. powierzchni kraju, zatrudnia ok. 28 tys. osób i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, z kapitałem zakładowym w wysokości ponad 13,9 mld zł. Grupa posiada aktywa we wszystkich elementach łańcucha wartości charakterystycznego dla sektora elektroenergetycznego (wydobycie, wytwarzanie, odnawialne źródła energii, dystrybucja, sprzedaż). W skład Grupy Tauron wchodzą m.in. Południowy Koncern Węglowy SA, Południowy Koncern Energetyczny SA, Enion SA, EnergiaPro SA, Enion Energia sp. z o.o., EnergiaPro Gigawat sp. z o.o., PEC Katowice SA, EC Tychy SA, Elektrociepłownia EC Nowa, PEC w Dąbrowie Górniczej oraz Tauron Ekoenergia sp. z o.o.

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja(at)kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.