Przewiń w górę

Ostatnie dni, aby zgłosić się na konferencję „Mieć Wpływ” organizowaną przez KGHM

czwartek, 14 listopada, 2019

KGHM we współpracy ze Związkiem Pracodawców Polska Miedź i przy partnerstwie merytorycznym IESE Business School oraz Instytutu Humanites organizuje I Dolnośląską Konferencję o Odpowiedzialnym Łańcuchu Dostaw „Mieć Wpływ” 28 listopada 2019 r. w Legnicy. Przedstawiciele firm z Dolnego Śląska i nie tylko, mają czas do 21 listopada (czwartek), aby wypełnić ankietę towarzyszącą konferencji, a do 22 listopada (piątek) mogą zgłaszać swój udział w tej bezpłatnej konferencji.

Celem konferencji jest wspólna refleksja nad kierunkami CSR, wymiana dobrych praktyk i znalezienie sposobów, aby nakłady finansowe i zaangażowanie przyczyniały się do efektywnej zmiany na lepsze.


PROGRAM KONFERENCJI

Każda firma poprzez swój produkt, usługę, sieć swoich kontrahentów tworzy łańcuch wartości i może wpływać na niego na poszczególnych etapach. W świecie transformacji technologicznej i rosnącej świadomości konieczności działań na rzecz środowiska, obszarem dużej troski powinien stać się także kapitał ludzki, na który w pierwszej kolejności każdy pracodawca ma wpływ. I dlatego temu obszarowi, kluczowemu tak z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, innowacyjnej gospodarki jak również dla zdrowego społeczeństwa chcemy w szczególności poświęcić I edycję Dolnośląskiej Konferencji o Odpowiedzialnym Łańcuchu Dostaw.

9:00 Otwarcie konferencji przez Marcina Chludzińskiego Prezesa Zarządu KGHM

9:15 – 9:30
Na czym polega nowoczesne zarządzanie łańcuchem wartości?
Globalne trendy w CSR
Paweł Kudzia Chief Sustainability Officer, CSR strategist

9:30 – 9:50
Co mówią badania? Wyzwania i działania CSR w łańcuchu wartości
Prezentacja wyników Ankiety
Mariusz Pawełczyk Head of Retail Business Development – Central Europe w firmie dunnhumby

9:50 – 10:15
Jak łączyć cele biznesowe i społeczne?
„Wioska” (Biznes, Rodzina, Edukacja, Kultura i Samorząd) - Społeczny Ekosystem wobec wyzwań współczesnego człowieka i świata
Zofia Dzik Prezes Zarządu Instytut Humanites

10:15 – 10:45 Przerwa

10:45 – 11:30
Corporate Family Responsibility – Rodzinna Odpowiedzialność Biznesu
Mireia Las Heras profesor nadzwyczajny oraz dyrektor naukowy ds. badań w Międzynarodowym Ośrodku Badawczym ds. Pracy i Rodziny w IESE Business School przy Uniwersytecie Nawarry

11:30 – 12:05
Czy zainteresowanie biznesu tematem człowieka i rodziny to koszt, PR czy konieczność?
Dyskusja panelowa:
Marcin Chludziński Prezes Zarządu KGHM
Waldemar Skorupka Prezes Zarządu Quality Food Group
Zofia Dzik Prezes Zarządu Instytut Humanites

12:05 – 12:15 "Przystawka"

12:15 – 13:15 Lunch i networking

13:15 – 13:35
Jak skutecznie zarządzać, aby łączyć cele biznesowe i społeczne?
Przywództwo na wszystkich poziomach
Roman Wieczorek b. Wiceprezes Wykonawczy Zarządu Światowego Grupy Skanska

13:35-14:50
Festiwal dobrych praktyk
5-minutowe wystąpienia wybranych firm na podstawie ankiety

14:50-15:00 Podsumowanie i zamknięcie konferencji przez Michała Zborowskiego, Dyrektora Naczelnego ds. Administracji i Zakupów KGHM

***
Zapisy na konferencję są przyjmowane do 22 listopada (piątek) 2019 r. przez współorganizatora wydarzenia: Związek Pracodawców Polska Miedź, tel. 76 847 85 85, sekretariat@pracodawcy.pl.

Zapraszamy przedsiębiorców, aby do 21 listopada (czwartek) wypełnić ankietę towarzyszącą konferencji. Jej celem jest określenie skali i sposobów zaangażowania przedsiębiorstw o różnej wielkości w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Wyniki ankiety poznamy podczas konferencji.

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 76 747 87 53,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja@kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.