Przewiń w górę

Optymalizacja kosztów i inwestycje w podstawowy ciąg technologiczny

piątek, 13 maja, 2016

Przychody Grupy w I kwartale 2016 wyniosły 3,9 mld zł, a zysk netto osiągnął 163 mln zł. Na wartość wyniku wpłynęło otoczenie makroekonomiczne oraz szczególny pod względem wolumenów produkcji rok w KGHM. Wyższa o 4,5 tys. ton produkcja miedzi ekwiwalentnej (3% w relacji do analogicznego okresu w 2015 roku) wynika ze zwiększonej produkcji złota i molibdenu. Produkcja srebra ukształtowała się na porównywanym poziomie do I kwartału 2015 roku. Natomiast produkcja miedzi płatnej była niższa (o 4%) ze względu na przygotowania do uruchomienia pieca zawiesinowego w KGHM Polska Miedź S.A., co wiąże się z koniecznością tworzenia zapasów półfabrykatów.

Koszt jednostkowy produkcji miedzi C1 Grupy Kapitałowej w I kwartale 2016 roku był niższy o 13% w relacji do analogicznego okresu w 2015, głównie z uwagi na wzrost wolumenu produkcji miedzi i metali towarzyszących. Dodatkowo korzystny wpływ na koszt C1 dla KGHM Polska Miedź S.A., który obniżył się o 9% w relacji do analogicznego okresu w 2015, miało osłabienie się złotego wobec dolara amerykańskiego i niższe obciążenie z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin.

EBITDA Grupy KGHM wyniosła 987 mln zł – zanotowano obniżenie jej wartości o 294 mln zł względem porównywalnego okresu ubiegłego roku. W tym samy okresie wynik netto Grupy obniżył się o 59% i wyniósł 163 mln zł. Wyniki operacyjne (EBITDA wyrażana w USD) są dodatnie zarówno w KGHM International (35 mln USD ), jak i w Sierra Gorda (21 mln USD). Jednak, KGHM International oraz Sierra Gorda zanotowały straty na poziomie netto, choć mniejsze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

- Zmniejszenie EBITDA w wypadku KGHM Polska Miedź S.A. o 422 mln zł wynikało głównie z pogorszenia notowań metali oraz różnicy wolumenów sprzedażowych, będących następstwem planowego przepięcia procesów technologicznych w Hucie Miedzi Głogów I. EBITDA Spółki w pierwszym kwartale wyniosła 673 mln zł – zapewnia Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Stefan Świątkowski.

Polityką Spółki jest utrzymanie dyscypliny w zakresie kontroli kosztów, co ma szczególne znaczenie w kontekście niskich cen metali. Prowadzimy intensywne prace nad realizacją programu naprawczego oraz nad rewizją strategii, w szczególności w odniesieniu do aktywów zagranicznych – mówi Krzysztof Skóra, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Mimo utrzymujących się trudnych warunków makroekonomicznych inwestycje realizowane w Polsce przebiegają zgodnie ze skorygowanym planem - zarówno program udostępniania złoża Głogów Głęboki - Przemysłowy, jak i Program Modernizacji Pirometalurgii (realizowany w Hucie Miedzi Głogów). Inwestycja PMP wchodzi w decydujący etap – w IV kwartale nastąpi uruchomienie pieca zawiesinowego. - W wyniku realizacji inwestycji powstanie zintegrowana funkcjonalnie i efektywna kosztowo, przyjazna dla otoczenia Huta – powiedział Krzysztof Skóra.

Kopalnia Sierra Gorda dotychczas nie osiągnęła części zakładanych pierwotnie parametrów operacyjnych i efektywnościowych. W związku z tym rozpoczęto rewizję długoterminowego planu działalności, wdrażany jest rozbudowany program obniżki kosztów oraz zwiększenia efektywności operacyjnej.

- Biorąc pod uwagę aktualne poziomy ceny molibdenu i miedzi oraz obecny poziom efektywności operacyjnej kopalni Sierra Gorda w Chile nie jest na tym etapie możliwe podjęcie decyzji o rozpoczęciu realizacji II Fazy projektu – mówi Mirosław Biliński, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju.

W 2016 roku długookresowe programy inwestycyjne oraz założenia operacyjne w kopalniach KGHM International zostaną poddane rewizji. Wyniki prac determinować będą dalszą ścieżkę rozwoju i działalności operacyjnej tych aktywów.

20% spadek cen miedzi w okresie od końca marca 2015 do końca marca 2016 w istotny sposób pomniejszył możliwości inwestycyjne Grupy KGHM. Zwłaszcza w kontekście niedoszacowanych nakładów inwestycyjnych i przeszacowanej prognozy efektywności operacyjnej aktywów zagranicznych rewizja strategii rozwoju KGHM jest niezbędna. Wyniki przeglądu strategii Zarząd planuje przedstawić w pierwszych miesiącach 2017 roku.

Departament Komunikacji i CSR

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja(at)kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.