Przewiń w górę

Odpowiedzialna firma

piątek, 20 listopada, 2009

KGHM jedną z najbardziej odpowiedzialnych społecznie spółek na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 

KGHM Polska Miedź S.A. znalazła się w grupie wybranych 16 spółek giełdowych, które utworzyły debiutujący 19 listopada 2009 roku na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych RESPECT Index. Spółki te uzyskały najwyższą klasę ratingową - zostały liderami rankingu, co potwierdził audytor projektu. 

Na ocenę wpływ miała działalność Spółki na wielu płaszczyznach, m.in. komunikacja spółki z różnymi grupami interesariuszy, standardy etyczne stosowane w spółce, przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego, zarządzanie, funkcjonowanie na giełdzie, zrównoważony rozwój. W indeksie znalazło się jedynie pięć spółek z WIG20. 

Znalezienie się wśród uczestników RESPECT Index jest nie tylko formą promocji naszej Spółki, ale przede wszystkim potwierdzeniem wysokich standardów odpowiedzialnego zarządzania w KGHM Polska Miedź S.A. 

Organizatorem projektu była Warszawska Giełda Papierów Wartościowych, z którą współpracował Kulczyk Investments jako partner merytoryczny, Deloitte jako partner ds. audytu oraz Forbes jako partner medialny. Badanie wyłoniło skład ratingu przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie oraz pierwszy w Polsce, a także pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej, giełdowy indeks spółek odpowiedzialnych – RESPECT Index.

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja@kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.