Przewiń w górę
Miliony na innowacje w przemyśle metali nieżelaznych

Miliony na innowacje w przemyśle metali nieżelaznych

poniedziałek, 29 maja, 2017

Uroczystość podpisania dziewięciu umów w ramach III konkursu CuBR odbyła się 29.05.2017 r. w Warszawie. W wydarzeniu wzięli udział Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz Radosław Domagalski, prezes zarządu KGHM Polska Miedź.

- CuBR jest przykładem, że można z pożytkiem inwestować środki publiczne, które posłużą  zarówno nauce, jak i przemysłowi. Współpraca NCBR z KGHM wpisuje się w cele, jakie stawiamy sobie w obszarze komercjalizacji badań i partnerstwa z biznesem - mówi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Konsorcja złożone z przedsiębiorców, uczelni i instytutów badawczych otrzymają  w ramach III Konkursu CuBR ponad 60 mln zł na  realizację prac rozwojowych i transferowanie ich wyników w przemyśle metali nieżelaznych.

- KGHM jest jednym z inicjatorów programu CuBR i widzimy jak wzrasta jego ranga. W tym roku odnotowaliśmy rekordową liczbę zgłoszeń, było ich 45, i ponad 60 zaangażowanych jednostek naukowych. Jesteśmy pionierami współpracy z instytucją rządową na rzecz podnoszenia konkurencyjności przemysłu i mamy obiecujące rezultaty. Realizujemy już 12 projektów w obszarach związanych z naszą działalnością i cieszymy się, że w ramach III konkursu przypadnie nam w udziale możliwość realizacji kolejnych. Oczekujemy, że wysoki poziom gotowości technologicznej projektów pozwoli na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, przyczyniając się do rozwoju naszej firmy - mówi Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes zarządu KGHM Polska Miedź.

CuBR powstał w 2012 roku na mocy  porozumienia pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a KGHM Polska Miedź. Celem inicjatywy jest wsparcie badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu metali nieżelaznych, by wspomóc rozwój i postęp technologiczny  branży. Na budżet programu, wynoszący 200 mln zł, każdy z partnerów złożył się w równej części.

Do tej pory odbyły się dwie edycje konkursu, w ramach których wyłoniono 12 projektów obecnie realizowanych.

W ramach tegorocznego, 3. konkursu pozytywnie zarekomendowano realizację 9 projektów na kwotę ponad 62 mln zł. Ich zakres merytoryczny jest bardzo szeroki i dotyka takich zagadnień jak: systemy łączności w wyrobiskach podziemnych, technologie oceny stanu technicznego górniczych wyciągów szybowych, projektowanie metryk strzałowych, zabezpieczanie antykorozyjne instalacji w ZWR, redukcji odorów z szybów wydechowych, odczynników flotacyjnych, szkolenia operatorów maszyn górniczych czy sposobów zabezpieczenia i utylizacji gazów procesowych.

- Współpraca z KGHM to wzorcowy przykład inicjatywy w której NCBR wspólnie z polskimi przedsiębiorstwami współfinansuje prace badawczo-rozwojowe, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Co istotne, postęp technologiczny przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa wydobycia i produkcji oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko  - mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Łącznie na wsparcie prac badawczo – rozwojowych w trzech konkursach NCBR i KGHM przeznaczyły już ponad 150 mln zł. Dofinansowanie uzyskały w sumie 21 projekty. Dzięki wsparciu z programu CuBR powstały m.in. nowatorska technologia przygotowania rudy miedzi do flotacji z wykorzystaniem wysokoenergetycznych technik rozdrabniania,  automatyczne urządzenie do rozbijania brył w wyrobiskach podziemnych kopalni rud miedzi oraz innowacyjne rozwiązanie technologiczne do procesu odmiedziowania żużla w procesie zawiesinowego otrzymywania miedzi.

- Rozwiązania otrzymane w ramach realizacji Przedsięwzięcia CuBR z poprzednich edycji  będą możliwe do weryfikacji w tym roku, gdyż wtedy planowane jest zakończenie pierwszych projektów. Bazując na doświadczeniach zebranych podczas realizacji pierwszych dwóch konkursów, w obecnym konkursie w znacznie lepszym stopniu dostosowano zakres projektów do potrzeb KGHM Polska Miedź S.A. i zabezpieczono ochronę własności intelektualnej obu podmiotów:  nauki i przemysłu - przekonuje Rafał Pawełczak, wiceprezes KGHM Polska Miedź.

Gwarancją sukcesu jest udział w pracach zarówno pracowników KGHM Polska Miedź, którzy posiadają olbrzymią wiedzę praktyczną oraz doświadczenie zdobywane przez dziesięciolecia istnienia Spółki, jak również największych uczelni technicznych w Polsce oraz instytutów badawczych, które zapewniają odpowiednie wsparcie i zaplecze naukowe.

Jeszcze w tym roku NCBR i KGHM ogłoszą czwarty konkurs, którego planowana alokacja wyniesie około 45 mln zł.  

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja@kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.