Przewiń w górę
Miedziowy gigant przygotowuje politykę klimatyczną – rusza decydująca faza prac nad przełomowym dla spółki dokumentem

Miedziowy gigant przygotowuje politykę klimatyczną – rusza decydująca faza prac nad przełomowym dla spółki dokumentem

wtorek, 13 lipca, 2021
ESG

Oddziaływanie KGHM na otoczenie, w tym klimat, ale i wpływ samych zmian klimatu na operacje Spółki oraz Grupy Kapitałowej, redukcje emisji CO2, poszukiwanie nowych technologii dekarbonizacyjnych i poprawa efektywności energetycznej - KGHM inauguruje kluczowy etap przygotowywania swojej polityki klimatycznej. Najważniejsze rezultaty prac poznamy jeszcze w tym roku.

 

Finalizacja toczących się od kilkunastu miesięcy prac przewidziana jest na ostatni kwartał bieżącego roku. Dziś podczas spotkania w siedzibie Firmy w Lubinie przedstawiciele Spółki omówili m.in. aktualny status i harmonogram prac oraz dalszy podział zadań w kluczowym etapie projektu.

Nadążamy za współczesnymi trendami, które towarzyszą naszemu biznesowi. A nawet je wyprzedzamy. Wydajemy setki milionów złotych na dostosowanie produkcji do obowiązujących wymogów. Stawiamy sobie ambitne cele i dlatego budujemy politykę klimatyczną. Nie uciekniemy i nie chcemy uciekać przed rzeczywistością. Intensywnie pracujemy nad tym dokumentem - podkreśla Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Z każdym rokiem rosną wymogi nakładane na przemysł zarówno przez unijne, jak i krajowe prawodawstwo. Spółki muszą stawać się bardziej efektywne w wykorzystaniu zasobów, dążyć do dalszego ograniczania emisji, minimalizować wpływ na klimat i środowisko w którym operują, ograniczać ślad węglowy.

KGHM z wizją

KGHM już w 2019 roku w raporcie niefinansowym zapowiedział przygotowania do stworzenia polityki klimatycznej Spółki. Miedziowy lider w branży wydobywczej m.in. analizował wpływ zmian klimatu na model biznesowy czy badał sytuację dotyczącą globalnego wzrostu temperatury i jego skutków związanych z kosztami korzystania ze środowiska.

Specjaliści z KGHM poszukują technologii pozwalających obniżać ślad węglowy poprzez obniżenie emisji bezpośrednich i pośrednich oraz pracują na poprawą efektywności energetycznej i podniesieniu poziomu zużycia energii ze źródeł odnawialnych.

Na jakim etapie jesteśmy?

W KGHM trwa gromadzenie niezbędnych informacji, wiedzy i danych na temat emisji gazów cieplarnianych w Grupie Kapitałowej. Na podstawie analiz wytypowane zostaną dalsze sposoby na poprawę zarządzania emisjami i ich redukcji. Końcowym etapem będzie przygotowanie dokumentu kierunkowego oraz realizujących go procedur.

Do udziału  w pracach i wyrażenia swojej opinii zaproszeni zostaną naukowcy oraz lokalni interesariusze KGHM z Dolnego Śląska. Cały proces zakończy się wdrożeniem polityki i towarzyszących jej regulacji.

Eksperci pracują dla KGHM

W rozpoczętej właśnie fazie prac KGHM Polska Miedź S.A. wspierany będzie przez wyłonionego w postępowaniu zakupowym doradcę – firmę Ernst & Young Sp. z o.o. Consulting Sp. Komandytowa. Spółka jest polskim przedstawicielem EY, jednej z największych na świecie firm świadczących usługi z zakresu doradztwa, audytu i zarządzania ryzykiem.

– Szacuje się, że jedna tona miedzi zastosowana w zielonych technologiach może ograniczyć emisję CO2 aż do 7,500 ton, a do 2050 r. miedź może przyczynić się do redukcji emisji w UE aż o 25 %. Do 2030 przewidywane jest podwojenie wydobycia miedzi na świecie pomimo rosnącego rynku wtórnego. Sektor wydobycia oraz hutnictwa miedzi, a zatem także KGHM Polska Miedź S.A., może być zatem jednym z głównych beneficjentów Zielonego Ładu – twierdzi Bogdan Dobrzeniecki, dyrektor EY doradzający KGHM w przygotowaniu polityki klimatycznej.

Planujemy i przewidujemy

Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności, KGHM Polska Miedź S.A. należy do najbardziej energochłonnych przedsiębiorstw w Polsce. Jednocześnie Spółka od lat z powodzeniem dąży do ograniczenia swojego wpływu na środowisko, czego wyrazem jest m.in. ponad 99% redukcja emisji związków siarki i pyłów.

W trosce o klimat miedziowy gigant podjął też ambitny program transformacji energetycznej, w ramach którego intensywnie rozwija własne odnawialne źródła energii oraz bada możliwości wykorzystywania w swoich kopalniach elektrycznych pojazdów i maszyn górniczych.

Dzięki opracowaniu i wdrożeniu polityki klimatycznej KGHM Polska Miedź S.A. w jeszcze większym stopniu ograniczy emisje bezpośrednie i pośrednie oraz poprawi swoją efektywność energetyczną. Oznacza to nie tylko dalsze ograniczenie śladu środowiskowego Spółki, ale także jej lepsze dostosowanie do zmian otoczenia rynkowego wynikających ze wzrostu cen energii i uprawnień do emisji CO2.

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja(at)kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.