Przewiń w górę
Konferencja „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w epoce ponowoczesności – od diagnozy do programów profilaktycznych”

Konferencja „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w epoce ponowoczesności – od diagnozy do programów profilaktycznych”

środa, 20 kwietnia, 2022

W imieniu organizatora Głogowskiego Stowarzyszenia Otwarte Drzwi serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji profilaktyczno-metodycznej „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w epoce ponowoczesności – od diagnozy do programów profilaktycznych” połączonej z certyfikowanymi warsztatami metodycznymi, która odbędzie się w dniach 24-25 maja 2022 r.  

Celem szkolenia jest upowszechnienie najnowszej wiedzy o zagrożeniach, na które narażone są dzieci i młodzież, szczególnie w ostatnim czasie pandemii, o kluczowych czynnikach ryzyka i czynnikach ochronnych w różnego rodzaju uzależnieniach. Priorytetowo chcemy zwrócić uwagę na etiologię i profilaktykę zachowań ryzykownych i zaburzeń funkcjonowania wśród dzieci i młodzieży.

Celem organizatorów jest również przedstawienie najnowszych wskazań medycznych, społecznych i profilaktycznych odnoszących się do szczególnie niebezpiecznych zjawisk, w tym uzależnień związanych z technologiami cyfrowymi.

W trakcie dwóch dni sesji plenarnych i warsztatowych zostaną omówione zagadnienia związane m.in.: z sytuacją psychospołeczną młodego pokolenia w czasie pandemii Covid-19, wpływem technologii cyfrowych na rozwój edukacyjny i emocjonalny dzieci i młodzieży, w tym problem cyberprzemocy, nasiloną skalą samookaleczeń czy depresji wśród ludzi młodych, czy też z ryzykownym eksperymentowaniem z substancjami psychoaktywnymi, jak i ryzykownymi zachowaniami seksualnymi, które wielu z nich podejmuje.

Podczas konferencji będą również zaprezentowane programy profilaktyczne o udowodnionej skuteczności, te realizowane na terenie naszego kraju, jak i Zagłębia Miedziowego.

Naukowe spojrzenie na potrzeby i możliwości profilaktyki przedstawi opiekun merytoryczny konferencji dr hab. Mariusz Jędrzejko, profesor SGGW, pedagog i socjolog, wieloletni dyrektor Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Specjalista w badaniach nad zjawiskowymi formami patologii społecznych oraz zaburzeniami funkcjonowania polskiej rodziny.

Zapraszamy nauczycieli, pedagogów, przedstawicieli instytucji pomocowych oraz opiekuńczo wychowawczych, resocjalizacyjnych, funkcjonariuszy policji, studentów, jak również dla wszystkich zainteresowanych rodziców, którzy szukają rozwiązań, by jeszcze lepiej wspierać w rozwoju swoje dzieci i pomagać im rozwiązywać problemy, z którymi się borykają.

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Partnerzy konferencji: Gmina Miejska Głogów i KGHM Polska Miedź S.A.

Szczegóły oraz program na załączonym plakacie. 

Załączniki

Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w epoce ponowoczesności – od diagnozy do programów profilakt .jpg 4.8 MB Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w epoce ponowoczesności – od diagnozy do programów profilakt
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w epoce ponowoczesności – od diagnozy do programów profilakt

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja(at)kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.