Przewiń w górę
KGHM rozpoczyna badania złóż soli potasowych w Zatoce Puckiej

KGHM rozpoczyna badania złóż soli potasowych w Zatoce Puckiej

środa, 23 września, 2015

Obszar występowania złóż nie jest jeszcze ostatecznie rozpoznany. KGHM, który otrzymał koncesję na prowadzenie tych działań, planuje wykonać szereg badań geofizycznych w okolicach Pucka, Władysławowa i Krokowej. Maciej Koński, dyrektor naczelny Centrum Analiz Strategicznych i Bazy Zasobowej KGHM, podkreślił, że badania nie mają żadnego wpływu na środowisko naturalne i życie ludzi. – W ramach realizacji badań geofizycznych nie będziemy prowadzić prac ziemnych, wiertniczych czy strzałowych, dlatego nie ma jakichkolwiek obaw związanych z ochroną dziedzictwa przyrodniczego. Najistotniejsze elementy środowiska geologicznego, takie jak warunki hydrogeologiczne i struktura warstwy przypowierzchniowej, pozostaną nienaruszone – zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu pomiarów – powiedział Maciej Koński.

Według dostępnych danych, złoża soli potasowo-magnezowych i soli kamiennej występują na głębokości 740–900 metrów. Jeżeli wyniki dalszych prac geologicznych okażą się pomyślne, w regionie może powstać nowa kopalnia, która pośrednio
i bezpośrednio da zatrudnienie setkom okolicznych mieszkańców. – Górnictwo jest jednym z największych na świecie generatorów nowoczesnych technologii i innowacji.
Aż dwie trzecie wydatków w tej branży pochodzi od zewnętrznych dostawców, z których wielu to lokalni przedsiębiorcy. Wokół kopalń KGHM tworzy się gospodarczy ekosystem, oparty o trwałe więzi i dialog z samorządami, lokalnym biznesem, instytutami naukowymi oraz uczelniami wyższymi. Dlatego rozwój górnictwa to szansa dla całego regionu Zatoki Puckiej
– przekonywał Mariusz Dąbrowski, szef projektu.

Wydobywany surowiec będzie służył między innymi do produkcji nawozów sztucznych dla rolnictwa. Będą to pierwsze nawozy sztuczne z polskich surowców. Po uzyskaniu większych ilości prób soli potasowo-magnezowych, w ramach realizowanych wierceń, rozpoczną się badania technologiczne nad możliwościami wyprodukowania nowych rodzajów nawozów. Dotyczy to także nawozów długodziałających, które rozsiane na polach nie będą przedostawać się do wód powierzchniowych tak szybko i w takiej ilości, jak nawozy produkowane dotychczas.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, KGHM planuje eksploatację złóż potasowo-magnezowych wspólnie z Grupą Azoty. Obu spółkom przyniesie to istotną wartość dodaną. Dla KGHM oznaczać to będzie dywersyfikację surowcową działalności górniczej. Spółka, która obecnie prowadzi eksploatację soli kamiennej w kopalni Polkowice-Sieroszowice, chce rozwijać posiadane technologie i wykorzystać swe doświadczenie przy wydobyciu soli potasowo-magnezowych. Z kolei Grupa Azoty uzyska dzięki inwestycji dostęp do stabilnych i konkurencyjnych cenowo dostaw surowca niezbędnego w przemyśle chemicznym i nawozowym.

 KGHM to światowy lider w produkcji miedzi i srebra z ponad 50-letnim doświadczeniem w branży wydobywczej i przetwórczej rud miedzi. Polski koncern posiada zdywersyfikowany geograficznie portfel projektów górniczych zlokalizowanych na trzech kontynentach – w Europie oraz w Ameryce Północnej
i Południowej. Jest współwłaścicielem światowej klasy rozwojowego projektu górniczego Sierra Gorda
w Chile, jednego z największych pod względem wielkości zasobów złóż rud miedzi na świecie. Wszystkie działania spółki prowadzone są zgodnie z najwyższymi standardami i przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. KGHM działa w zgodzie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu, zachowując równowagę pomiędzy rozwojem firmy a oczekiwaniami interesariuszy.

 Kontakt z biurem prasowym

Dariusz Wyborski                                  Anna Osadczuk

dariusz.wyborski@kghm.com             anna.osadczuk@kghm.com

+48 603 582 519                                  +48 661 404 092

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja(at)kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.