Przewiń w górę

KGHM Polska Miedź usprawnia handel i logistykę

środa, 09 listopada, 2016

Prace optymalizacyjne prowadzone są przez powołane dwa zespoły eksperckie KGHM. Odpowiadają one za przeprowadzenie szczegółowej analizy potrzeb w zakresie realizacji procesów sprzedażowych i logistycznych Spółki. Zespoły aktualnie pracują nad identyfikacją kluczowych problemów operacyjnych w ramach struktur sprzedażowych oraz wypracowaniem rozwiązań systemowych, usprawniających organizację wewnętrzną i komunikację z klientami. 

- Kluczowym celem podjętych prac jest, przede wszystkim, skrócenie czasu realizacji zadań, uzyskanie dokładniejszych danych umożliwiających monitorowanie i rozliczane zakupów, nowoczesne planowanie sprzedaży i wdrożenie nowych rozwiązań e-commerce. Dodatkowo, chcemy usprawnić sprawozdawczość i dostęp do informacji zarządczych – mówi Jacek Rawecki, Wiceprezes ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw KGHM.

Usprawnienie organizacji wewnętrznej

Zespół dokonał gruntownego przeglądu procesów głównych i wspierających obszar sprzedaży, zidentyfikował miejsca do usprawnienia oraz zdefiniował nowe potrzeby, jako zestaw kompletnych propozycji rozwiązań wzbogacających funkcjonalność aktualnie modernizowanego systemu SAP. Zintegrowany system informatyczny SAP, wdrożony w Spółce, jest przeznaczony do efektywnego wsparcia zarządzania przedsiębiorstwem. Umożliwia m.in. planowanie centralne i realizację takich zadań jak: planowanie sprzedaży, kalkulację kosztów jednostkowych oraz rozliczanie kosztów produkcji, a przede wszystkim prezentacje zintegrowanych, jaki i szczegółowych danych ze wszystkich obszarów działalności KGHM.

Kontynuując działania w zakresie przeglądu, zespoły wskazały miejsca wymagające szczególnej uwagi, w ramach których możliwe byłoby usprawnienia obiegu dokumentów obszaru handlu i logistyki. W kooperacji z COPI nakreślono mapę drogową dla uruchomienia funkcji biznesowych eksploatowanych w KGHM Polska Miedź S.A. oraz zaadresowano wstępnie pozostałe wymagane funkcje (nie wspierane obecnie przez systemy i aplikacje).

W ramach dalszych prac zespołów uaktywniony zostanie zestaw działań, których celem jest uzyskanie jak najwyższej optymalizacji użycia narzędzi klasy workflow w obszarze handlu i logistyki.

Jednym ze znaczących działań w obszarze handlu jest zapewnienie funkcjonowania organizacji zgodnie z Polityką Know Your Customer „KYC”, tj. w zakresie przeciwdziałania potencjalnym nieuczciwym praktykom finansowym w KGHM i KGHM International. Głównym celem działania była pełna specyfikacja wymagań oraz na jej podstawie uruchomienie aplikacji rejestrującej wszystkich współpracujących z KGHM kontrahentów. Obecnie O/COPI jest na końcowym etapie implementacji - planowane uruchomienie aplikacji nastąpi do końca bieżącego roku. Kolejnym, nie mniej ważnym elementem, było zdefiniowanie i przedłożenie propozycji zmian funkcjonalnych do systemów wspierających, tj. eKancelaria w obszarze obsługi workflow i dokumentowania działań dużych struktur organizacyjnych Centrali.

Przedmiotem prac zespołów jest również modernizacja procesów sprawozdawczości i raportowania. ’Kokpit menadżerski’, przygotowywany we współpracy z COPI, umożliwi stały monitoring informacji zarządczych. Narzędzie to pozwoli zarządowi Spółki na całodobowy dostęp do kluczowych danych z pozycji urządzeń mobilnych i stacjonarnych. Rozwiązanie umożliwia przeprowadzenie przyspieszonego trybu analizy uzyskiwanych wyników oraz pozwala na usprawnienie procesów decyzyjnych w obszarach sprzedażowych i logistycznych. Równolegle prowadzone są prace nad usprawnieniem procesu raportowania w KGHM International.

 

Departament Komunikacji i CSR

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja(at)kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.