Przewiń w górę

KGHM Polska Miedź SA złożyła dziś zażalenie od decyzji prokuratury w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego nielegalnego strajku.

środa, 28 kwietnia, 2010

Mimo, iż prokuratura uznała, że strajk, cyt. „zorganizowany w KGHM Polska Miedź SA był nielegalnym w rozumieniu art. 26 ust. 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych”, śledztwo umorzyła z powodu braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa.
Zdaniem KGHM, nie można uznać za trafną podnoszonej przez Prokuratora argumentacji uzasadniającej brak świadomości przedstawicieli związków zawodowych o nielegalności strajku.
Jak wynikało z zebranego w tej sprawie materiału dowodowego:

  • Przedstawiciele związków zawodowych podejmując decyzję o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej mieli świadomość jej nielegalności lub przynajmniej na taką ewentualność godzili się
  • O nielegalności strajku pracownicy KGHM byli informowani przez pracodawcę przed jego rozpoczęciem i w czasie jego prowadzenia. Informację taką podawały oddziałowe radiowęzły, można ją było też przeczytać na dostępnych dla wszystkich tablicach informacyjnych.
  • Nie ulega wątpliwości, że organizatorzy akcji strajkowej powinni mieć świadomość, czy ogłaszany strajk ma charakter legalny, czy nie. Związkowcom w KGHM, którzy przeprowadzili niejeden spór zbiorowy i niejeden strajk, Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych jest znana jak mało komu. Trudno uwierzyć, iż działali nieświadomie czy nieumyślnie.

W świetle powyższych argumentów zupełnie niezrozumiała wydaje się decyzja prokuratury o umorzeniu postępowania.
Poza wyjaśnieniem kwestii dotyczących błędów w ustaleniach faktycznych, KGHM wnosi również o przesłuchanie świadków – pracowników spółki, których zeznania do tej pory nie pojawiły się w materiale dowodowym, a z punktu widzenia istoty sprawy mają kluczowy charakter dla toku śledztwa. 
KGHM zaskarża prokuratorskie postanowienie w całości i wnosi o jego uchylenie.

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja(at)kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.