Przewiń w górę
KGHM Polska Miedź SA i SN Nuclearelectrica SA podpisały memorandum o współpracy przy rozwoju SMR

KGHM Polska Miedź SA i SN Nuclearelectrica SA podpisały memorandum o współpracy przy rozwoju SMR

wtorek, 06 września, 2022
KGHM Polska Miedź SA i SN Nuclearelectrica SA ogłosiły podpisanie niewiążącego memorandum o współpracy (MOU) w sprawie rozwoju projektów małych reaktorów modułowych (SMR) podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu w dniu 6 września.

Współpraca pomiędzy KGHM Polska Miedź SA, a SN Nuclearelectrica SA w ramach Memorandum ma na celu wymianę doświadczeń oraz wiedzy know-how, trwającą 36 miesięcy, obejmującą zakres techniczny, ekonomiczny, prawny, finansowy oraz organizacyjny, niezbędny dla rozwoju projektów małych reaktorów modułowych, które mają zostać opracowane przez Rumunię i Polskę.

Dla KGHM energia jądrowa to niezależność energetyczna i niższe koszty. Inwestycja w SMR jest priorytetem, pozwoli nam również utrzymać konkurencyjną przewagę biznesową w skali globalnej. Wprowadzenie innowacyjnej technologii energetyki jądrowej, opartej na małych modułach, to przełom w polskiej gospodarce. Współpraca z doświadczonym partnerem z Rumunii to istotne wsparcie tego przedsięwzięcia – powiedział Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA.

Międzynarodowe zainteresowanie rozwojem małych reaktorów modułowych jest wprost proporcjonalne do zainteresowania państw zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego i osiągnięcia celów dekarbonizacji, biorąc pod uwagę innowacyjne cechy tej technologii: modułwość i elastyczność, mające bezpośredni wpływ na niższe koszty i krótszy czas opracowania projektu. Rumunia, z ponad 25-letnim doświadczeniem w bezpiecznej eksploatacji własnej elektrowni jądrowej, jest pierwszym krajem europejskim, który zainicjował rozwój projektu NuScale SMR, jedynej technologii SMR certyfikowanej na poziomie międzynarodowym. Cieszymy się, że możemy współpracować i dzielić się naszymi doświadczeniami i konkluzjami oraz wspierać KGHM w pierwszych krokach we wdrażaniu bezpiecznej, czystej i innowacyjnej technologii – mówił Cosmin Ghita, Dyrektor Generalny, SN Nuclearelectrica SA.

Memorandum pomiędzy obiema stronami obejmuje kompleksowe podejście do wszelkich działań związanych z rozwojem projektu SMR, od wyboru lokalizacji po wygaszenie elektrowni, w celu opracowania solidnych, bezpiecznych i opłacalnych projektów SMR w Rumunii i Polsce.

Jako dwa pierwsze kraje, które połączyły dążenie do niezależności energetycznej z jedną z najbardziej zaawansowanych technologii energetyki jądrowej - innowacyjnej technologii małych reaktorów modułowych NuScale - Rumunia i Polska wzmocnią swoje bezpieczeństwo energetyczne dzięki bezpiecznemu, stabilnemu, przystępnemu cenowo źródłu czystej energii, osiągając jednocześnie swoje cele w zakresie dekarbonizacji.

Projekt, który Rumunia zrealizuje we współpracy z NuScale, będzie składał się z 6 modułów, każdy o mocy zainstalowanej 77 MWe, łącznie 462 MWe i wygeneruje 193 stałych miejsc pracy w zakładzie, 1500 miejsc pracy w budownictwie, 2 300 miejsc pracy w sektorze produkcji i pozwoli Rumunii uniknąć uwalniania do atmosfery 4 milionów ton CO2 rocznie.

KGHM wspólnie z firmą NuScale zamierza wdrożyć technologię SMR w Polsce w tej dekadzie. Pierwsza elektrownia zapewni czystą energię zakładom produkcyjnym miedziowej Spółki. W tym zakresie KGHM złożył już wniosek do Państwowej Agencji Atomistyki o ocenę technologii i przygotowania studium lokalizacyjnego. W tym celu trwają prace nad utworzeniem w Polsce Symulatora Sterowni SMR (Centrum Edukacji - Centrum E2) do szkolenia operatorów i specjalistów jądrowych.

 

SN Nuclearelectrica SA

Spółka Krajowa „Nuclearelectrica” SA jest państwową spółką produkującą energię elektryczną, ciepło i paliwo jądrowe, działającą pod zwierzchnictwem Ministerstwa Energii, w której państwo posiada 82,49% udziałów, pozostali akcjonariusze 17,50%, po dopuszczeniu spółki do obrotu na giełdzie w 2013 roku.

Oddział CNE Cernavoda obsługuje bloki 1 i 2 elektrowni jądrowej w Cernavoda, a oddział FCN Pitesti jest elektrownią jądrową.

www.nuclearelectrica.ro

 

KGHM Polska Miedź SA

KGHM zajmuje się wydobyciem i przeróbką cennych surowców naturalnych z największymi europejskimi złożami rud miedzi zlokalizowanymi w południowo-zachodniej części Polski w samym sercu jej zagłebia. Dzięki ogromnemu doświadczeniu, otwartości i ciągłemu podnoszeniu kompetencji Spółka zbudowała unikalną kulturę pracy zespołowej, plasując się na wysokim miejscu na arenie międzynarodowej.

Oparte na wiedzy doświadczenie w technologiach i procesach w połączeniu z kompetencjami pracowników stanowią najcenniejszy zasób KGHM i stanowią fundament wartości firmy. Wszystko to przyczynia się do rozwoju Spółki jako korporacji przyjaznej środowisku, wrażliwej społecznie i wspierającej inkluzję.

Doświadczenie oparte na wiedzy jest również kluczowe w odkrywaniu nowych zrównoważonych metod wydobywania i przetwarzania zasobów naturalnych.

www.kghm.com

Załączniki

KGHM Polska Miedź SA i SN Nuclearelectrica SA podpisały memorandum o współpracy przy rozwoju SMR .jpeg 289.6 kB KGHM Polska Miedź SA i SN Nuclearelectrica SA podpisały memorandum o współpracy przy rozwoju SMR
KGHM Polska Miedź SA i SN Nuclearelectrica SA podpisały memorandum o współpracy przy rozwoju SMR
KGHM Polska Miedź SA i SN Nuclearelectrica SA podpisały memorandum o współpracy przy rozwoju SMR .jpg 114.1 kB KGHM Polska Miedź SA i SN Nuclearelectrica SA podpisały memorandum o współpracy przy rozwoju SMR
KGHM Polska Miedź SA i SN Nuclearelectrica SA podpisały memorandum o współpracy przy rozwoju SMR
KGHM Polska Miedź SA i SN Nuclearelectrica SA podpisały memorandum o współpracy przy rozwoju SMR .jpg 120.4 kB KGHM Polska Miedź SA i SN Nuclearelectrica SA podpisały memorandum o współpracy przy rozwoju SMR
KGHM Polska Miedź SA i SN Nuclearelectrica SA podpisały memorandum o współpracy przy rozwoju SMR
KGHM Polska Miedź SA i SN Nuclearelectrica SA podpisały memorandum o współpracy przy rozwoju SMR .jpg 227.1 kB KGHM Polska Miedź SA i SN Nuclearelectrica SA podpisały memorandum o współpracy przy rozwoju SMR
KGHM Polska Miedź SA i SN Nuclearelectrica SA podpisały memorandum o współpracy przy rozwoju SMR

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja(at)kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.