Przewiń w górę

KGHM nie jest zainteresowany odkrywką

wtorek, 02 lutego, 2010

Zarząd KGHM podjął decyzję o wycofaniu się z przeprowadzania analiz możliwości zagospodarowania zasobów węgla brunatnego położonego w regionie legnickim.

W dniu 11. grudnia 2008 roku KGHM Polska Miedź S.A. wraz z Polską Grupą Energetyczną S.A. podpisały list intencyjny. Strony ustaliły, iż nawiążą współpracę przy urzeczywistnieniu idei przemysłowego zagospodarowania położonych w regionie legnickim zasobów węgla brunatnego dla celów produkcji energii elektrycznej. Po przeprowadzeniu wstępnego rozeznania, KGHM podjął decyzję o wycofaniu się z przedsięwzięcia. 

Rada Nadzorcza KGHM przyjęła w roku 2009 strategię rozwoju holdingu na lata 2009 – 2018. Wizja KGHM Polska Miedź SA oparta jest na pięciu obszarach: poprawie efektywności, rozwoju bazy zasobowej, dywersyfikacji źródeł przychodu i uniezależnieniu się od cen energii, wsparciu regionu i wreszcie na rozwoju umiejętności i sprawności organizacyjnej. Spółka zamierza osiągnąć w długim okresie udział w przychodach spoza działalności podstawowej na poziomie około 30 proc. W tym celu Strategia zakłada kontynuację zaangażowania w branżę telekomunikacyjną, stopniowe wejście w branżę energetyczną, poprzez budowę bloków gazowo – parowych w Głogowie i Polkowicach, co pozwoli na zaspokojenie 25 proc. zapotrzebowania Spółki na energię elektryczną, budowę elektrowni opalanej węglem kamiennym oraz inwestycje w odnawialne źródła energii.

Zarząd spółki wycofując się z porozumienia jednocześnie podziękował władzom Polskiej Grupy Energetycznej za współpracę przy analizie tego przedsięwzięcia.

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja(at)kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.