Przewiń w górę

KGHM Liderem Indeksu BI-NGO 2007

środa, 27 czerwca, 2007

Społeczna wrażliwość KGHM Polska Miedź S.A. została doceniona. W rankingu firm najlepiej komunikujących o swoim społecznym zaangażowaniu w Internecie, KGHM zajął drugie miejsce. 

Badania przeprowadzone zostały przez Instytut Partnerstwa Biznesu i Organizacji Pozarządowych BI-NGO, instytucję monitorującą i badającą praktyczne aspekty relacji biznesu z partnerami społecznymi. 

Indeks BI-NGO to narzędzie badające efektywność komunikacji internetowej o społecznym zaangażowaniu 500 największych firm wg listy dziennika „Rzeczpospolita”. Indeks powstaje w oparciu o coroczne badania stron internetowych i analizę sposobów komunikowania o społecznym zaangażowaniu firm i współpracy sektora biznesu z organizacjami pozarządowymi. 

W badaniu, przeprowadzonym przez Instytut Partnerstwa Biznesu i Organizacji Pozarządowych BI-NGO, zmierzono jakość komunikacji o społecznym zaangażowaniu na stronach internetowych pod względem pięciu aspektów: 
- czy firma w swoich strategicznych dokumentach deklaruje wrażliwość na problemy społeczne, 
- czy jest konsekwentna w realizowaniu tego typu projektów i na ile są one różnorodne, 
- na ile przejrzyście informuje o swoich projektach z dziedziny społecznej odpowiedzialności (zasady, terminy aplikowania, środki, itp.) 
- czy firma mierzy efekty swojej działalności w sferze społecznej, 
- w jaki sposób eksponuje na swojej stronie WWW informacje na ten temat. 
W każdym obszarze największe polskie przedsiębiorstwa mogły otrzymać maksymalnie trzy punkty. Łącznie KGHM otrzymał 13 punktów (maks. 15 punktów). 

W szczególny sposób doceniono ważną rolę Fundacji Polska Miedź dla regionu Zagłębia Miedziowego. Fundacja, utworzona niemal 5 lat temu przez KGHM, wspomaga i uzupełnia zwłaszcza te dziedziny życia, które często ze względu na sytuację budżetową państwa pozostają nienależycie dofinansowane. W statutowym zakresie celów jej działalności zapisano m.in. wspieranie wybitnych przedsięwzięć kulturalnych, ratowanie zabytków, wspieranie instytucji naukowych oraz służby zdrowia. W sposób aktywny KGHM wspiera także działalność organizacji sportowych. Szczególnie aktywizację dzieci i młodzieży.  

KGHM Polska Miedź S.A. jest szóstym producentem miedzi i drugim srebra na świecie. W roku 2006 spółka uzyskała rekordowy zysk netto w wysokości ponad 3,39 mld zł, przy przychodach 11,7 mld zł. Natomiast zysk netto całej Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. wyniósł ponad 3,5 mld zł. 

W 2007 roku mija 50 lat od odkrycia złoża rudy miedzi eksploatowanego przez KGHM oraz 10 lat od debiutu spółki na giełdach w Warszawie i Londynie. 

Departament Promocji i Public Relations

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja@kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.