Przewiń w górę
KGHM dla klimatu – miedź kluczowym elementem polityki klimatycznej na świecie

KGHM dla klimatu – miedź kluczowym elementem polityki klimatycznej na świecie

czwartek, 22 kwietnia, 2021
ESG
Być może wielu nie zdaje sobie sprawy, ale dziś jeden z najbardziej strategicznych surowców na świecie ma kolor nie tyle miedziany, co coraz bardziej zielony. Dlaczego? Miedź to metal kluczowy dla prowadzenia procesów związanych z Green Deal. A sam proces wydobycia surowca również staje się coraz bardziej ekologiczny.

22 miliony ton – astronomiczna liczba? Właśnie tyle miedzi potrzeba, by rozwijać technologie, które pozwolą na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej o 75 proc. Metal ten ma szerokie zastosowanie w działaniach kluczowych dla tworzenia niskoemisyjnej gospodarki. Turbiny w elektrowniach wiatrowych, elektrownie fotowoltaiczne, silniki w samochodach elektrycznych i hybrydowych – to tylko najważniejsze przykłady.

KGHM Polska Miedź S.A. mówi jasno – nie ma europejskiego Green Deal bez metali nieżelaznych.

- Zasadniczym wkładem Polskiej Miedzi w walkę ze zmianami klimatu są nasze wyroby, bez których niemożliwe byłoby upowszechnienie zielonych technologii w energetyce i transporcie. Nie ustajemy również w wysiłkach na rzecz minimalizacji śladu środowiskowego samej Spółki - podkreśla Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

 

ZOBOWIĄZANIE W POLITYCE KLIMATYCZNEJ

Te wysiłki realizują się w konkretnych przedsięwzięciach. Już teraz ekologia stanowi jeden z czterech filarów strategii rozwojowej spółki (obok efektywności, elastyczności i e-przemysłu). Ale to nie koniec. Obecnie trwają pracę nad oddzielnym dokumentem dotyczącym polityki klimatycznej spółki. Ma on potwierdzić systemowy charakter podejścia miedziowego giganta do zarządzania emisjami.

- Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie i uważnie wsłuchującą się w potrzeby naszego otoczenia. Przygotowywana polityka klimatyczna nie tylko wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom naszych interesariuszy, ale przede wszystkim pomoże w zaangażowaniu i wysiłkach podejmowanych dla dbania o stan naszej planety. Nasza strategia tylko to potwierdza – tłumaczy Marcin Chludziński, Prezes miedziowej Spółki.

 

KGHM ZALESIA DOLNY ŚLĄSK

Strategia to jedno. A praktyczne działania? Tych nie brakuje. KGHM aktywnie wspomaga zalesianie terenów, na których funkcjonuje. Sama Huta Miedzi Głogów w 2020 roku posadziła blisko 107 tysięcy sadzonek drzew i krzewów na łącznej powierzchni obsadzenia około 15 hektarów.

Łącznie w ubiegłym roku KGHM przyczynił się do zalesienia ponad 30 hektarów terenu. Przyczynił się tym samym wydatnie do poprawy stanu powietrza w regionie. Badania naukowe wskazują, że jeden hektar lasu sosnowego pochłania do 30 ton dwutlenku węgla rocznie.

 

ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ WŁASNYCH ORAZ OZE

Kolejny aspekt, w którym widać proekologiczne podejście KGHM, to energetyka. Firma do 2030 roku chce pozyskiwać połowę potrzebnej energii ze źródeł własnych, w tym z Odnawialnych Źródeł Energii.

W minionym roku 22,42% ogólnego zużycia energii w KGHM pokryto właśnie ze źródeł własnych, w tym z Bloków-Gazowo Parowych, w których w 2020 r. w osiągnięto rekordową produkcję energii elektrycznej. Wyprodukowano w nich w sumie ponad 0,5 TWh energii, co stanowi blisko 16% całego zapotrzebowania Spółki. W ramach własnej transformacji koncern prowadzi także projekty budowy swoich instalacji fotowoltaicznych, których działanie pozwoli w skali roku uniknąć ponad 8 tys. ton emisji, CO2 i innych związków azotów i siarki oraz pyłów.

Inwestycje w źródła własne, w tym OZE będą korzystne tak dla środowiska, jak i dla efektywności kosztowej spółki. Mogą przynieść oszczędności rzędu nawet kilkudziesięciu milionów złotych rocznie.

 

REDUKACJA EMISJI Z HUT

Ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko dotyczy także hut KGHM. Od dawna sukcesywnie ograniczana jest emisja arsenu. Ma to związek z realizacją konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych. Dzięki szeregowi inwestycji, osiągane parametry utrzymują się na znacznie lepszych poziomach, niż te wymagane prawem

 

ŻUŻEL I JEGO DRUGIE ŻYCIE

KGHM wdraża także rozwiązania związane z Gospodarką o Obiegu Zamkniętym. Jednym z nich jest produkcja kruszyw drogowych z żużli pomiedziowych. Żużel stanowi odpad procesu produkcyjnego w hutach. Dzięki posiadanej wiedzy i technologii materiał ten nie trafia na składowisko, lecz jest ponownie wykorzystywany. Dzięki rozwiązaniom, którymi dysponują spółki z grupy kapitałowej KGHM odpad przerabiany jest na pełnowartościowy produkt, stosowany w budownictwie drogowym, jako wysokojakościowe kruszywa.

Co więcej, proces produkcji kruszyw na bazie materiału dostarczonego przez hut pozwala też ograniczyć emisje, które powstałyby wokół procesu tradycyjnego pozyskiwania kruszywa. W ciągu ostatniej dekady należąca do grupy kapitałowej spółka KGHM Metraco, zagospodarowała około 10 mln ton żużli. Można sobie wyobrazić, jak wiele odpadów powstałoby z pozyskiwania tego surowca w sposób naturalny.

 

ZAGOSPODAROWANIE ZŁOMÓW 

Rozsądną gospodarkę widać także w zakresie gospodarowania złomami. Obecnie ponad 20 proc. miedzy elektrolitycznej wytwarzanej na Dolnym Śląsku pochodzi ze wsadów obcych. Zgodnie ze strategią koncernu ma to być docelowo aż jedna trzecia produkcji. To realizacja globalnych mega trendów i wpisanie się w tendencje realizowane w UE.

Spójrzmy na liczby. Piec Wychylno-Topielno-Rafinacyjny (WTR) uruchomiony w Hucie Miedzi Legnica pozwala na przetop złomów miedzi o średniej zawartości 89%. Tylko w 2020 roku przerobiono tu 91 tys. ton złomów.

 

ELEKTROMOBILNOŚĆ I NISKOEMISYJNE MASZYNY GÓRNICZE

KGHM od lat rozwija i ten aspekt w swojej działalności. Flota transportowa firmy konsekwentnie jest wymieniana na bez emisyjne pojazdy elektryczne. Spółka rozwija też sieć ogólnodostępnych, ultra-szybkich stacji ładowania w Zagłębiu Miedziowym.

Dodatkowo, mając na uwadze ochronę środowiska i klimatu, a także dbając o zdrowie i komfort pracowników, w spółce realizowane są działania zmierzające do redukcji emisji z silników maszyn górniczych. Obecnie około 10% użytkowanych w firmie maszyn, to maszyny niskoemisyjne, a wszystkie nowe pojazdy mają silniki o najwyższych standardach czystości spalin.

 

NA ZIELONYM SZLAKU

Wszystkie powyższe przykłady pokazują, jakie znaczenie dla KGHM ma realizacja założeń strategicznych związanych z ekologią. Łączy się to z przekonaniem wypływającym z idei Zrównoważonego Rozwoju mówiących, że odpowiedzialny biznes, musi brać pod uwagę nie tylko efektywność działań, ale także ich wpływ na otoczenie.

Dlatego też zielony szlak, na który wkroczyła spółka, nie jest jedynie tymczasowym przystankiem. Jest rozmyślnie obraną drogą, którą firma będzie sukcesywnie podążać.

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja(at)kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.