Przewiń w górę

KGHM Championem Narodowym

środa, 11 kwietnia, 2018

Polityka Insight to Centrum analiz polityczno-gospodarczych w Polsce. Raport Polityki Insight to program autorski. Powstał w oparciu o metodologię, która pozwala sklasyfikować 50 największych polskich firm w  czterech  kategoriach: czempioni międzynarodowi , narodowi , lokalni  oraz firmy aspirujące.

Cechą wspólną czempionów narodowych jest przede wszystkich ich duże znaczenie dla gospodarki, rozumianej jako wysoki wkład w potencjał gospodarczo-polityczny kraju oraz  znacząca rola, jaką  pełnią w rozwoju społeczno–ekonomicznym.

Czempioni narodowi dzięki swojej marce wspierają siłę eksportową państw i  przecierają szlaki  mniejszym firmom na zagranicznych rynkach. Narodowi  czempioni dzięki inwestycjom w badania, rozwój i sprawne zarządzanie, budują konkurencyjność gospodarek narodowych.

Autorzy raportu podkreślają, że oprócz wielkości przedsiębiorstw ważna jest ich wydajność, rola w branży, obecność na rynku międzynarodowym,  czy inwestycje w rozwój i innowacyjność. Ważnymi cechami narodowych czempionów są: wysokie wynagrodzenia,  duża płynność oraz wystarczająca do terminowego regulowania zobowiązań wypłacalność. Czempioni to firmy, które dbają zarówno o zrównoważony rozwój jak i dobrostan pracowników oraz  kontrahentów.

Sukces KGHM, według autorów raportu z Polityki Insight, to efekt bardzo wysokiej pozycji uzyskanej w każdej z czterech kategorii (gospodarka, branża, zagranica i  innowacyjność) oraz dużego znaczenia dla polskiej gospodarki – wysokiej wartości dodanej, wysokich wynagrodzeń oraz wysokich inwestycji i wpłat do budżetu państwa.  Firma jest innowacyjna, działa aktywnie zagranicą i jest liderem w swojej branży.

Twórcy raportu wykorzystali publicznie dostępne informacje za 2016 rok o działalności biznesowej polskich grup kapitałowych, zatrudniających co najmniej 100 osób i z przychodami  przekraczającymi 1 mld zł. Ocenie poddano  44 polskie  firmy spełniające powyższe kryteria.

Link: Raport Czempioni narodowi - jakich potrzebuje Polska

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja(at)kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.