Przewiń w górę
KGHM - centrum górniczych innowacji

KGHM - centrum górniczych innowacji

poniedziałek, 21 września, 2015

Niewątpliwie czasy, w których górnictwo kojarzyło się przede wszystkim z ciężką, fizyczną pracą odchodzą do przeszłości. Przyszłość tej ważnej gałęzi światowej gospodarki zależy dzisiaj w największym stopniu od wysiłku intelektualnego. Dowodzą tego zarówno osiągnięcia światowej techniki i technologii górniczej zaprezentowane na cieszącej się ogromnym powodzeniem wystawie, jak
i tematyka referatów i prezentacji przedstawionych podczas dwóch sesji  plenarnych i piętnastu sesji tematycznych.

 - Na Kongres zgłoszono ponad osiemdziesiąt wystąpień i referatów. Wybraliśmy do prezentacji siedemdziesiąt sześć – informuje prof. Monika Hardygóra, przewodnicząca Rady Programowej.Widać wyraźną zmianę tematyki
w porównaniu z kongresem sprzed trzech lat. Na plan pierwszy wysuwają się problemy automatyzacji, transmisji danych, zastosowań skanowania 3D oraz metod wykorzystania analizy szerokiego strumienia interdyscyplinarnych danych do optymalnego zarządzania produkcją
.

 Szybkość postępu w górniczej technologii podkreśla Paweł Markowski, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu.

 - Gdyby pięć lat temu ktoś powiedział, że w tak krótkim czasie jest możliwe wprowadzenia do górnictwa podziemnego maszyn sterowanych zdalnie z powierzchni ziemi  – nie uwierzyłbym -  przyznaje Paweł Markowski. - A dzisiaj takie maszyny   już są, co prawda jeszcze nie  w naszych kopalniach. To znaczy, że powinniśmy projektować przyszłość nie w oparciu o nasze przekonanie o tym, co jest,  a co nie jest możliwe, ale w oparciu o nasze potrzeby i odważną wizję ich realizacji.

 Dwa główne wyznaczniki określające kierunek postępu w górnictwie rud miedzi to bezpieczeństwo i ekonomia. Spełnieniem stawianych w tych obszarach wymagań jest inteligentna kopalnia.

 - Dzisiaj wolę już używać raczej pojęcia inteligentna produkcja- mówi Herbert Wirth, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. i honorowy patron Kongresu. - Naszym celem jest w niedalekiej przyszłości  wycofanie ludzi z najbardziej zagrożonych i niebezpiecznych części kopalni i takie kształtowanie ich kompetencji, aby umiejętnie zarządzali wydajną i efektywną produkcją na głębokościach poniżej 1200 metrów. Musimy również   wymagać od nauki i przemysłu innowacyjnych, inteligentnych rozwiązań.

 To na przykład takie  rozwiązania,  które przyniosą w efekcie samouczące się maszyny, dopasowujące swoje działania do wyników analizy zebranych przez nie same danych.  Dzisiaj KGHM jest najbardziej zaawansowany na świecie w realizacji projektu automatycznego zestawu do urabiania ścianowego skał twardych.  Ten potocznie określany kombajn ścianowy już dzisiaj nie ma kabiny operatora. Sterowany jest z odległości kilkuset metrów. Celem zaś jest nie tyle sterowanie tym urządzeniem z powierzchni, ile jego zaprojektowanie
i skonstruowanie w taki sposób, aby kombajn sam rozpoznawał charakter złoża
i do wyników tej analizy  dobierał sposób pracy. Maszyna sama ustali liczbę obrotów i siłę nacisku części roboczej, szerokość zabierania urobku itp.  Poinformuje o ilości przerobionej rudy i zawartości miedzi w urobku.   Nie mówiąc o korygowaniu  nieprawidłowości wychwyconych w trakcie  pracy, czy  sygnalizowaniu zagrożenia awarią. Tego typu systemy „wczesnego ostrzegania” w wielu maszynach funkcjonują już dzisiaj, także w kopalniach KGHM.

 Zmianę w postrzeganiu górniczej techniki zauważył Andrzej Kowal, komisarz wystawy maszyn, urządzeń i sprzętu górniczego.

 - Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem szczególnie młodzieży,
w największej części uczęszczającej do  gimnazjów i szkół średnich. Ponad tysiąc uczniów obejrzało maszyny górnicze prezentowane przez największych światowych producentów –
wylicza Andrzej Kowal. – Jeszcze niedawno uwagę  zwracała   przede wszystkim wielkość maszyn, a dzisiaj zaskoczeniem jest niemalże kosmiczne wnętrze kabiny operatora. Zdaniem zwiedzających bardziej przypomina ona kokpit  odrzutowca, niż  na przykład  nowoczesnego sportowego samochodu.

 Zgodnie z tradycją, podczas Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Rud Miedzi, najlepsze rozwiązania techniki oraz referaty są nagradzane są Złotymi Medalami i dodatkowymi wyróżnieniami w kilku kategoriach. Wybór nie był łatwy, ponieważ w porównaniu do poprzedniego Kongresu w 2012 roku o połowę wzrosła liczba   wystawców ( 21 w roku 2012, 32 obecnie) oraz przygotowanych referatów
i wystąpień. 

 Przedstawiamy listę nagrodzonych nie tylko dla uhonorowania laureatów, ale także dla pokazania, jakie rozwiązania dzisiaj wygrywają.

  Kategoria   Najlepsza Prezentacja

 Złoty medal

 Artur Adamek,  SKALA 3D;  Tomasz Lipiecki,  Akademia Górniczo-Hutnicza

Opracowanie nowej metodyki monitorowania stanu technicznego szybów górniczych z wykorzystaniem technologii mobilnego skanowania laserowego

 Wyróżnienia

 Maciej Madziarz,   KGHM Cuprum Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe

Doskonalenie metod monitorowania obudowy kotwowej wyrobisk w warunkach kopalń KGHM Polska Miedź S.A.

 Marcin Szumny,  Wojciech Ostiadel   Orica Poland Sp. z o.o.

Nowe rozwiązania w robotach strzałowych w kopalniach podziemnych rud.

  Kategoria  Nagroda specjalna Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź SA za najlepszy referat wygłoszony przez pracownika KGHM Polska Miedź S.A.

 Leszek Borkowski KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice

Analiza interdyscyplinarnych danych produkcyjnych drogą do nowoczesnego zarządzania kopalnią

  Kategoria  Innowacyjny produkt 2015

 Złoty medal

 Mine Master Sp. z o.o.

Samojezdna wiertnica Face Master 1.7 L z układem wspomagania procesu wiercenia FGS

 Wyróżnienia

INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z .o.o.

Rejestrator Pracy Samojezdnych Maszyn Górniczych SmartBox

 ARCHIMEDES  Sp. z o.o.

Podstawy silnikowe ROSTA

 Kategoria   Najlepsze stoisko wystawowe

 Złoty medal

Atlas Copco Polska Sp. z o.o.

 Wyróżnienia

 KGHM ZANAM S.A.

Mine Master Sp. z o.o.

 III Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi w Lubinie został zorganizowany przez  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Lubinie oraz Związek Pracodawców Polska Miedź. Honorowego Patronatu udzielił Herbert Wirth, prezes zarządu KGHM  Polska  Miedź S.A.

 

Departament Komunikacji i CSR

 

 

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja(at)kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.