Przewiń w górę

Jubileusz geologów

piątek, 09 czerwca, 2017

Geologia jest filarem produkcji górniczej: wskazuje i planuje możliwe kierunki rozwoju w oparciu o szczegółowe rozpoznanie budowy geologicznej górotworu, rozwiązuje także podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa i zagrożeń naturalnych. Wiedza na temat mineralogii i petrologii skał jest również podstawą przetwarzania wydobytych rud. W KGHM w obszarach geologii pracuje łącznie 200 osób.

- U zarania KGHM byli geolodzy i pozostają fundamentem działania KGHM do dzisiaj. Jako spadkobiercy wielkiego odkrycia zespołu naukowego prof. Jana Wyżykowskiego mamy przywilej czerpania z ich wiedzy, ale i obowiązek  poszukiwania nowych, własnych wyzwań badawczych. Oby współpraca z KGHM Polska Miedź S.A. była nieustającą inspiracją dociekań naukowych – powiedział Piotr Walczak, wiceprezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. otwierając konferencję.

Podczas  obrad, w pierwszym dniu Konferencji, prowadzonych w pięciu  sesjach plenarnych, referaty wygłoszą przedstawiciele nauk geologicznych ze środowisk akademickich, Państwowego Instytutu Geologicznego oraz KGHM. Materiały z sesji zostaną opublikowane w  specjalnym wydaniu Biuletynu Państwowego Instytutu Geologicznego.

 Jubileusz 60-lecia odkrycia złóż rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej jest  okazją do podsumowania obecnego stanu wiedzy geologicznej, jak i wytyczenia kierunków dalszych  działań geologicznych przy wsparciu najnowszej technologii.

Drugiego dnia konferencji (10.06.2017) jej uczestnicy wezmą  udział w sesji terenowej w zakładach górniczych. W jej trakcie będzie można prześledzić pełen profil geologiczny od stropu białego spągowca, przez miedzionośną serię złożową do pokładu najstarszej soli cechsztyńskiej.

Patronat honorowy nad konferencją objął prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek, główny geolog kraju, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Informator okolicznościowy

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja@kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.