Przewiń w górę
Innowacje testowane w KGHM

Innowacje testowane w KGHM

czwartek, 28 września, 2017

Pełna nazwa projektu brzmi: „Nowa koncepcja górnicza pozyskiwania metali ze złóż głębokich przy wykorzystaniu biotechnologii".  Eksperyment polega na próbie użycia kwasu i bakterii do odzyskania miedzi bezpośrednio z górotworu za pomocą roztworu ługującego. W projekt zaangażowanych jest ponad 20 firm z całego świata.

- Rola koordynatora BioMOre, którą pełni KGHM jest prestiżowa. Prowadzenie projektu wartego 8,5 mln EUR oznacza docenienie rangi i możliwości operacyjnych Spółki, ale jest też dla nas możliwością zdobycia nowych kompetencji. To jeden z trzech projektów,  które realizuje KGHM w ramach unijnego programu Horyzont 2020. To największy w historii Unii program naukowo-badawczy i trzeba umieć z niego korzystać. Właśnie to robimy – powiedział Rafał Pawełczak, wiceprezes zarządu ds. rozwoju.

W ramach  BioMOre zaprojektowano i zabudowano podziemną instalację do przeprowadzenia testu bioługowania  w złożu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

- Głównym celem projektu BioMOre jest zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, możliwości wykorzystanie połączenia technologii szczelinowania i bioługowania, celem odzyskiwania metali ze złóż głębokich i ubogich położonych na terenie Europy – mówi Paulina Mołodyńska-Glapska kierownik Projektu z departamentu badań i rozwoju KGHM Polska Miedź.

Instalacja projektowa znajduje się w specjalnie przygotowanej komorze na terenie kopalni Rudna.  W pierwszym etapie, za pomocą standardowych urządzeń pracujących w warunkach kopalni, zostały  przygotowano otwory w odsłoniętej ścianie zbudowanej z skały piaskowcowej , które posłużyły do wytworzenia szczelin w złożu. Tak przygotowane złoże, po sprawdzeniu jego szczelności oraz  filara ochronnego wokół złoża podane jest procesowi ługowania. Podczas testów prowadzony jest szczegółowy monitoring wszystkich istotnych dla procesu parametrów. W ich trakcie nie będą stosowane ani wytwarzane żadne niebezpieczne substancje.

- To jest eksperyment, który nie był do tej pory wykonywany nigdzie indziej. Mamy dwa główne cele: pierwszy, to sprawdzić czy proces jest wykonalny technicznie, a następnie zebrać jak najwięcej danych do wyznaczenia opłacalności ekonomicznej projektu - powiedział Theodore Ineich, z HATCH UK.-  Projekt obejmował budowę reaktora skalnego, o objętości około 250 m3, który został wykonany przez pracowników ZG Rudna. Do tego reaktora podłączona została pilotowa instalacja, która została zaprojektowana i przygotowana przez firmę Hatch. Instalacja jest złożona z kilku zbiorników, pomp oraz powiązanej aparatury.

Instalację Biomore zmontowano kilka tygodni temu. Złożona jest ze zbiorników, pomp oraz aparatury monitorującej m.in. takie parametry procesu, jak pH, elektroprzewodność czy potencjał redox krążącego roztworu. Sam eksperyment składa się z trzech etapów.

- Jesteśmy mniej więcej w 1/3 testu. Kończymy etap płukania wodą górotworu. Robimy to, by zmniejszyć zawartość chlorków w reaktorze skalnym. Następnym etapem będzie etap zakwaszania, czyli wtłaczania w górotwór kwasu, celem płukania węglanów. Trzecim, docelowym etapem będzie bioługowanie, w którym będą wykorzystywane bakterie oraz roztwór kwasu siarkowego - Wojciech Anacki, operator instalacji Bio More z ZG Rudna.

Rolą bakterii będzie prowadzony proces odnawiania pierwotnego stężenia substancji potrzebnych do ługowania minerałów miedzi. Pierwsze rezultaty powinny być dostępne pod koniec roku 2017.

-Pierwsze rezultaty testu spodziewane są na przełomie roku. Jednocześnie na podstawie wyników badań opracowany zostanie raport ekonomiczny oraz wskazane zostaną potencjalne miejsca wykorzystania technologii w przyszłości – zapewnia Paulina Mołodyńska-Glapska.

Prowadzenie projektów, których 100% kosztów kwalifikowanych ujętych w budżecie Projektu zostanie zrefinansowane ze środków UE, w ramach Programu HORIZON 2020, nie tylko nie obciąża budżetu KGHM Polska Miedź, ale także może przynieść wymierne korzyści w postaci udziału w opracowaniu nowej technologii eksploatacji złoża.

KGHM Polska Miedź S.A.- pełni prestiżową role koordynatora projektu oraz Lidera Pakietu Roboczego WP3.

Całkowity budżet Projektu wynosi 8 564 962,00 EUR.

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja@kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.