Przewiń w górę
Innowacje dla przyszłości przemysłu

Innowacje dla przyszłości przemysłu

piątek, 29 września, 2017

Porozumienie zakłada działanie na rzecz zwiększenia aktywności i udziału firm Grupy Kapitałowej KGHM w projektach Programu Ramowego Horyzont 2020, promowanie programu i potencjału Spółki oraz  szerokie informowanie o rezultatach zrealizowanych projektów, a także wsparcie na etapie aplikowania wniosków, poszukiwania partnerów konsorcyjnych i realizacji projektów.

- Program Horyzont 2020 to największy w historii Unii Europejskiej program naukowo-badawczy. KGHM realizuje w jego ramach trzy projekty  i chcemy rozszerzyć nasz udział, ale też wspomóc promocję programu na Dolnym Śląsku. To program w 100% realizowany ze środków unijnych, daje dostęp do najnowszej światowej myśli technologicznej, umożliwia budowanie sieci kontaktów zagranicznych i poszerza własne kompetencje.  Dla nas ma kapitalne znaczenie, bo nowe technologie są niezbędne dla naszego rozwoju – powiedział Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK PB UE) wspiera polskie uczestnictwo w programach ramowych Unii Europejskiej, by wzmocnić pozycję polskiej nauki i innowacyjności na arenie międzynarodowej.

- Wykorzystajmy dobrą koniunkturę na inwestycje w badania i rozwój oraz możliwości, jakie dają konkursy Programu Ramowego Horyzont 2020. To budżet ok. 30 mld euro w ostatnich 3 latach. Temu mają służyć zaplanowane wspólne działania KPK i KGHM. Należy skorzystać z doświadczenia Grupy - czołowego gracza - dla zwiększenia udziału polskiego przemysłu w największym Programie Ramowym UE. Systemowe działania dają szansę na osiągnięcie celów postawionych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - podkreśla dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Program Ramowy Horyzont 2020 to największy program Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji, realizowany w latach 2014-2020. Budżet Horyzontu 2020, blisko 80 mld euro, ma wzmocnić rolę nauki i innowacji oraz ich wykorzystanie i zastosowanie m.in. w przemyśle. Celem programu jest powstanie w Europie światowej klasy nauki i technologii, które będą stymulować wzrost gospodarczy krajów Unii Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych z programem.

W województwie dolnośląskim w programie uczestniczy 50 podmiotów, które uzyskało finansowe wsparcie na kwotę ponad 14 mln euro. Dla porównania: w woj. mazowieckim, które jest liderem w korzystaniu z Programu Ramowego Horyzont 2020, 449 podmiotów uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości ponad 116 mln euro.

- Tym większe wyzwanie dla nas, by region wykorzystał w pełni możliwości, jakie stwarza Horyzont 2020 – mówią zgodnie sygnatariusze Porozumienia.

KGHM Polska Miedź uczestniczy w trzech projektach realizowanych w ramach programu Horyzont 2020: BioMOre, DISIRE oraz IntMet. Projekty te są finansowane w 100% ze środków Komisji Europejskiej. Realizowane projekty są skoncentrowane na efektywnej gospodarce surowcowej.

Projekt BIOMore jest dedykowany koncepcji alternatywnego górnictwa - wydobycia metali ze złóż głębokich bez konieczności transferu rudy na powierzchnię, poprzez wykorzystanie biotechnologii. Instalacja jest obecnie testowana w ZG Rudna. Wyniki eksperymentu będą znane na przełomie roku 2017/2018.

W projekt zaangażowanych jest ponad 20 firm z całego świata. KGHM pełni prestiżową rolę koordynatora projektu. Budżet projektu wynosi 8,5 mln euro.

Głównym założeniem projektu DISIRE jest opracowanie nowej metody oceny
i sterowanie  procesem produkcyjnym  w oparciu o właściwości surowców i wymagane parametry produktów. Projektem zainteresowana jest branża przemysłu metali. Jego celem jest zwiększenie efektywności procesów przemysłowych.

W programie uczestniczy 15 międzynarodowych podmiotów, zakończenie projektu jest planowane na I kwartał 2018 roku. Budżet przedsięwzięcia wynosi 5,9 mln euro.

Głównym zadaniem  IntMet jest zastosowanie na terenie kopalni procesów hydrometalurgicznych do przerobu koncentratów znacznie zwiększających  efektywność i podnoszących uzysk surowców  (miedź, cynk, ołów) o ponad 60% w stosunku do stosowanej obecnie flotacji selektywnej. Celem tego działania jest maksymalizacja efektywności odzysku metali oraz minimalizacja zużycia energii i negatywnego wpływu na środowisko.

W programie uczestniczy 12 międzynarodowych podmiotów, zakończenie projektu jest planowane na I kwartał 2019 roku. Budżet przedsięwzięcia wynosi 7 999 328,00 euro.

Nasza perspektywa nie zamyka się wyłącznie na 2020 roku. Naszym horyzontem jest co najmniej rok 2050. Wzmocnienie  branży wytwórczej metali nieżelaznych jest jednym z europejskich wyzwań, KGHM jest jej niezbędnym ogniwem. Doskonałość technologiczna wkomponowana w Gospodarkę Obiegu Zamkniętego, realizującą zrównoważony rozwój, to nasz cel. Ta wizja determinuje nasze działania – podkreślił Rafał Pawełczak, wiceprezes zarządu ds. rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.

 

 

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja@kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.