Przewiń w górę

Index of Success

czwartek, 19 września, 2013

Już od siedmiu lat "Rzeczpospolita" wraz z firmą doradczą Deloitte publikuje listę "Europa500", pokazującą największe przedsiębiorstwa Europy Środkowej oraz Ukrainy. Przygotowując tegoroczne zestawienie, stworzono również "Index of Success", wskaźnik rynkowego sukcesu najlepszych spółek naszego regionu. "Indeks Sukcesu" pokazuje koniunkturę w biznesie oraz kondycję największych, a jednocześnie najbardziej dynamicznych przedsiębiorstw.
W jego skład weszło 30 spółek (25firm "realnej gospodarki", 3 banki oraz 2 ubezpieczycieli) wybranych spośród pół tysiąca największych firm Europy Środkowej oraz Ukrainy, które znalazły się w ubiegłorocznej edycji listy "Europa 500".

Aby znaleźć się w zestawieniu, firma musiała mieć m.in. siedzibę główną w Europie Środkowej oraz Ukrainie, pu

blicznie znaną strukturę własnościową i wyniki finansowe oraz prowadzić działalność w co najmniej trzech krajach. W porównaniu z wynikami za 2011 r. wartość wskaźnika za rok ubiegły zmniejszyła się o 5,5 procent, rok wcześniej wzrost wyniósł 7,3 procent

Spośród 30 firm wchodzących w skład "Indeksu Sukcesu" kapituła wybrała najlepszą firmę 2012 roku. Członkowie kapituły brali pod uwagę m.in. nominalny wzrost przychodów oraz wzrost skorygowany o zmianę cen surowców, zwrot z kapitału czy wskaźnik szybkiej płynności w przypadku przedsiębiorstw, wzrost aktywów, wskaźnik depozytów do kredytów w przypadku banków, składkę przypisaną brutto czy zwrot z kapitału w przypadku ubezpieczycieli.

Zwycięzył KGHM, doceniony za stabilny rozwój, mimo zmieniającego się otoczenia gospodarczego.

Nagrodę odebrał prezes zarządu Herbert Wirth, na zdjęciu.

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja@kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.