Przewiń w górę
Górniczy sojusz po nowoczesność

Górniczy sojusz po nowoczesność

wtorek, 26 lutego, 2019

Podpisany list intencyjny zakłada, że spółki będą dzielić się swoimi doświadczeniami, w szczególności z wykorzystania robotów w procesie produkcji i podczas prowadzenia akcji ratowniczych, a także dotyczącymi poprawy metod zarzadzania przedsiębiorstwem w oparciu o rozwiązania IT czy wdrażania zasad gospodarki obiegu zamkniętego. Ponadto górnicze spółki będą się wspierać w zakresie pozyskiwania współfinansowania zewnętrznego dla innowacyjnych rozwiązań w górnictwie. Szczegółowe warunki współpracy zostaną określone w odrębnych umowach.

- Polskie górnictwo uchodzi na świecie za jedno z najnowocześniejszych, a sojusz trzech spółek górniczych jest gwarantem jego dalszego rozwoju. Tylko rozwój pozwoli nam utrzymać pozycję liderów na naszych rynkach zbytu - powiedział Daniel Ozon, Prezes Zarządu JSW.

- Nie mam wątpliwości, że nasze wyjątkowe doświadczenia i wiedza zgromadzona w KGHM to prawdziwy kapitał spółki. Pozycję giganta polskiej i światowej gospodarki budujemy w oparciu o te zasoby. Zgodnie z nową strategią już teraz znacznie zwiększamy nakłady na innowacje. Współpraca w tym obszarze i wymiana doświadczeń pozwoli zintensyfikować nasze działania - powiedział Marcin Chludziński, Prezes KGHM w czasie uroczystości podpisania listu intencyjnego.

- Za każdą z firm podpisujących dzisiejszy list intencyjny stoją dekady doświadczeń w obszarze wydobycia. Uznaliśmy, że podzielenie się tą wiedzą może przynieść wymierne efekty w zakresie efektywności produkcji i - co niezwykle ważne - bezpieczeństwa pracy pod ziemią - powiedział Artur Wasil, Prezes Zarządu LW Bogdanka SA. - Kładziemy bardzo duży nacisk na nowoczesne technologie. Realizujemy program Kopalnia Inteligentnych Rozwiązań, od lat współpracujemy z ośrodkami naukowymi, w tym z Polską Akademią Nauk i Akademią Górniczo-Hutniczą. Zależy nam na tym, by być w czołówce nowoczesnych i nowatorskich firm na świecie. Łącząc nasze siły możemy szybciej osiągnąć te ambitne cele - dodał Artur Wasil.

Porozumienie ze strony JSW S.A. podpisał Daniel Ozon, Prezes Zarządu oraz Tomasz Śledź, Zastępca Prezesa Zarządu JSW ds. Technicznych. KGHM Polska Miedź S.A. reprezentował Prezes Zarządu Marcin Chludziński oraz Wiceprezes ds. Produkcji Radosław Stach, a LW Bogdankę S.A. - Prezes Zarządu Artur Wasil oraz Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych Adam Partyka.


Dodatkowych informacji udzielają:


JSW
Tomasz Siemieniec
tel.: +48 32 756 4479, 728 804 507
e-mail: tsiemieniec@jsw.pl

KGHM
Anna Osadczuk
tel. 76 747 78 865, 661 404 092
e-mail: Anna.osadczuk@kghm.com
 
LW Bogdanka SA
Magda Kołodziejczyk, M+G
tel. 22 416 01 02, 501 16 88 07
e-mail: magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl


JSW S.A. - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Jastrzębska Spółka Węglowa jest największym producentem węgla koksowego typu hard w Unii Europejskiej oraz jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Produkty trafiają do kilkunastu krajów na całym świecie. Ich głównymi odbiorcami są klienci w Polsce, Austrii, Czechach, Niemczech, na Słowacji, we Włoszech i Indiach. Węgiel koksowy produkowany w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest jednym z 27 surowców wpisanych na listę surowców krytycznych Unii Europejskiej, a więc mających istotne znaczenie dla europejskiej gospodarki.

W Grupie Kapitałowej JSW działa kilkanaście spółek branży wydobywczej, informatycznej, ochrony środowiska oraz badawczo-rozwojowej. Jastrzębska Spółka Węglowa jest liderem nowoczesnych rozwiązań, który wyznacza kierunki rozwoju polskiego górnictwa. Innowacyjne technologie mają poprawić jakość i efektywność produkcji, obniżyć koszty, a także poprawić bezpieczeństwo pracowników. JSW jest jednym z największych pracodawców w Polsce, w Grupie zatrudnia 27 tysięcy osób. Od 2011 roku Jastrzębska Spółka Węglowa notowana jest w indeksie WIG20 warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych i znajduje się w prestiżowym gronie spółek RESPECT Index.

Więcej informacji na www.jsw.pl

KGHM Polska Miedź S.A. - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

KGHM Polska Miedź S.A. jest największą w Polsce i jedną z czołowych w świecie firm zajmujących się wydobyciem i przetwórstwem metali nieżelaznych. Prowadzi zaawansowaną technologicznie działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą surowców naturalnych. Działa na trzech kontynentach. Firma posiada dostęp do bogatych złóż miedzi i molibdenu w Polsce, Chile, USA i Kanadzie. Jest największym eksporterem wśród spółek Skarbu Państwa.

Miedź, srebro i inne metale ze znakiem KGHM są od lat synonimem najwyższej jakości, docenianej i rozpoznawanej na świecie. Spółka od lat znajduje się w światowej czołówce największych producentów miedzi, jest także jednym z największych producentów srebra metalicznego na świecie. Firma rocznie wytwarza około 1200 ton tego cennego metalu. Srebro katodowe o zawartości powyżej 99,99 Ag (tzw. cztery dziewiątki) jest produkowane w postaci sztabek (gąsek) o wadze 1000 uncji jubilerskich (32,15 kg) oraz granulatu. Srebro w postaci gąsek, zarejestrowane pod marką KGHM HG, posiada certyfikat rejestracji na nowojorskiej Giełdzie Handlowej NYMEX oraz certyfikaty Dobrej Dostawy, wystawione przez London Bullion Market Association.

KGHM cieszy się reputacją wiarygodnego producenta, zaufanego kontrahenta i firmy prowadzącej politykę zrównoważonego rozwoju. Jest doceniany za innowacyjność w codziennych działaniach oraz implementację nowych technologii.

Więcej informacji na www.kghm.com


LW BOGDANKA S.A.– NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. jest najnowocześniejszą i jedną z największych kopalń węgla kamiennego w Polsce. W 2018 r. produkcja węgla handlowego Bogdanki wyniosła 9 mln ton.

LW BOGDANKA prowadzi działalność górniczą w zakresie wydobywania, wzbogacania i sprzedaży węgla kamiennego. Kopalnia BOGDANKA zaopatruje przede wszystkim odbiorców przemysłowych, zlokalizowanych we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Rynek odbiorców jest ustabilizowany, a sprzedaż realizowana jest głównie w oparciu o umowy wieloletnie. Główne kierunki zbytu węgla handlowego z LW BOGDANKA to energetyka zawodowa i energetyka przemysłowa.

Spółka wyróżnia się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych i wydajności wydobycia węgla kamiennego. LW Bogdanka SA jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od lipca 2009 roku. W grudniu 2018 r. Spółka po raz dziesiąty została zakwalifikowany przez GPW do prestiżowego ratingu RESPECT Index.

Od października 2015 roku LW Bogdanka S.A. wchodzi w skład Grupy Enea, jednego z liderów polskiego rynku energetycznego.

Więcej informacji na www.bogdanka.eu

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja@kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.