Przewiń w górę

Dyscyplina kosztowa odpowiedzią na warunki makroekonomiczne

środa, 17 sierpnia, 2016

Grupa KGHM odnotowała wzrost produkcji miedzi ekwiwalentnej o 5 tys. t, co było wynikiem wzrostu wolumenów produkcji metali towarzyszących – złota i molibdenu. Wielkość produkcji metali szlachetnych w relacji do roku 2015 wzrosła łącznie o 26 proc.                                      

W KGHM Polska Miedź S.A. produkcja górnicza w pierwszym półroczu wzrosła o 3% (z 15,7 mln t do 16,2 mln t wagi suchej) w stosunku do okresu porównywalnego. Zanotowano natomiast spadek zawartości miedzi w urobku z poziomu 1,540% do 1,501%. Przewiduje się, że w kolejnych kwartałach br. zawartość miedzi w urobku utrzyma się na poziomie 1,51%.

Produkcja miedzi elektrolitycznej była niższa, przy jednoczesnym zwiększeniu zapasu półfabrykatów, które zostaną zużyte w trakcie trwania postoju Huty Miedzi Głogów I, związanego ze zmianą technologii pieców szybowych na technologię pieca zwiesinowego.

Nieznaczny spadek produkcji srebra metalicznego w pierwszej połowie 2016 roku jest pochodną niższej produkcji miedzi elektrolitycznej.

W porównaniu do analogicznego okresu roku 2015 koszty są niższe o 177 mln PLN. Zysk netto segmentu KGHM Polska Miedź S.A. wyniósł 668 mln PLN – Zgodnie z zapowiedziami trzymamy dyscyplinę kosztową i bacznie obserwujemy rynek metali. W procesie rewizji strategii skupiamy się na dostosowaniu planów inwestycyjnych Spółki do przewidywanych możliwości finansowych z uwzględnieniem warunków rynkowych i konieczności optymalizacji kosztów – mówi Krzysztof Skóra, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Sytuacja na rynku surowców nadal jest trudna. W porównaniu do analogicznego okresu ceny miedzi w pierwszym półroczu 2016 roku były niższe o 21 proc. (4701 USD/t), srebra o 4 proc. (15,82 USD/troz), natomiast molibdenu o 25 proc. (6,04 USD/lb). W I półroczu 2016 r. skonsolidowany wynik netto wyniósł 298 mln PLN. – Wpływ na wyniki miały głównie niskie ceny miedzi i molibdenu oraz zmniejszone wolumeny sprzedaży, ze względu na planowany postój HM Głogów I. Wynik został częściowo zrekompensowany korzystnym dla Spółki osłabieniem złotego względem dolara amerykańskiego oraz niższym poziomem kosztów – wyjaśnia Wiceprezes ds. Finansowych, Stefan Świątkowski.

Grupa KGHM kontynuuje swoje kluczowe projekty. W kopalni Sierra Gorda trwają intensywne prace związane z osiągnięciem docelowych parametrów finansowo–produkcyjnych, zakładanych dla I Fazy. Renegocjowane są wybrane kontrakty i umowy oraz prowadzona jest weryfikacja długoterminowego planu działalności i rozwoju. Ponadto, kontynuowana jest współpraca z Chilijskim Regulatorem Środowiskowym (SMA). Sierra Gorda przedstawiła program dostosowujący działalność zakładu do wymogów regulatora i obecnie oczekuje na jego formalne zatwierdzenie przez SMA. – Dodatkowo, powielając sprawdzone rozwiązanie z Polski, powołano zespół międzynarodowych ekspertów, który sprawuje nadzór nad zbiornikiem odpadów poflotacyjnych Sierra Gorda – informuje Wiceprezes ds. Rozwoju, Mirosław Biliński.

W Polsce prowadzone są dwie istotne inwestycje. W ramach projektu Głogów Głęboki – Przemysłowy trwają prace nad dalszym udostępnianiem złoża. Program Modernizacji Pirometalurgii wszedł w decydującą fazę. Huta Miedzi Głogów przechodzi na technologię wyłącznie opartą na piecu zawiesinowym. 16 lipca br. piece szybowe, znajdujące się w HM Głogów I, zostały ostatecznie wyłączone z eksploatacji. Prace związane z uruchomieniem nowego pieca zawiesinowego są prowadzone zgodnie z przyjętym harmonogramem zadań.

W KGHM na technologii pieca szybowego pozostaną oparte procesy produkcyjne Huty Miedzi Legnica.

Zadłużenie netto Grupy Kapitałowej w okresie styczeń-czerwiec 2016 r. wzrosło o 207 mln USD, co miało związek z finansowaniem działalności inwestycyjnej. Wskaźnik długu netto do EBITDA (przy wartości EBITDA za 12 miesięcy kończących się 30.06.2016 r.) wynosi 1,8 i pozostaje na bezpiecznym, kontrolowanym poziomie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy za rok 2015 w kwocie 300 mln zł. Na 18 sierpnia 2016 r. przypada wypłata I raty w kwocie 150 000 000,00 PLN (0,75 PLN na akcję). II rata w tej samej kwocie zostanie wypłacona 17 listopada 2016 r.

Priorytetem Zarządu Spółki jest rewizja strategii, weryfikacja i wyznaczenie optymalnej ścieżki rozwoju aktywów zagranicznych oraz koncentracja nad programami efektywnego zagospodarowania złóż miedzi w Polsce, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii.

 

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja(at)kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.