Przewiń w górę

Dwa Złote Laury dla KGHM

czwartek, 06 grudnia, 2012

Organizatorzy nagrodzili projekty, które wyróżniły się nie tylko innowacyjnością w zakresie technologicznych i materiałowych rozwiązań, ale także efektywnością gospodarczą. 

- U podstaw idei zorganizowania tego konkursu legło przekonanie, że kluczem do rozwoju polskiej gospodarki jest rozwój innowacyjności w naszym kraju, promowanie produktów innowacyjnych i ich twórców oraz pomoc w przyspieszeniu aplikacji innowacyjności rozwiązań – wyjaśnia Ryszard Marcińczak, prezes Zakładu Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT, organizator konkursu. 

Wyróżniono 23 projekty w 11 kategoriach. Dwa Złote Laury Innowacyjności otrzymał KGHM. 

Złoty Laur w kategorii „górnictwo i hutnictwo” KGHM otrzymał za projekt „ System FloVis – wizyjny system optymalizacji sterowania procesami flotacji w Zakładach Wzbogacania Rud miedzi” realizowany we współpracy z firmą AMEplus Sp. z o.o. w Gliwicach. System, wdrożony w Zakładach Wzbogacania Rud, przetwarza obrazy piany flotacyjnej pozyskiwane przez cyfrowe kamery sieciowe, umieszczone tuż nad jej powierzchnią. 
System optymalizuje poziom zawiesiny i natężenie przepływu powietrza oraz chemicznych odczynników flotacyjnych w zależności od wybranego celu sterowania i uzależnia je od bieżących właściwości przerabianego urobku. W efekcie system przez ciągłą kontrolę parametrów wizyjnych piany, zapewnia poprawę jakości koncentratów i wzrost uzysku operacyjnego maszyn flotacyjnych. 

Drugi Zloty Laur KGHM otrzymał w kategorii „transport i komunikacja” za projekt „Automatyczna podnoszona tama wentylacyjna typu OKO ze sterowaniem ZET-S OKO” realizowany we współpracy z INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie. 
Tama wentylacyjna typu OKO przeznaczona jest do zabudowy w podziemnych wyrobiskach korytarzowych zakładów górniczych. Służy do regulacji przepływu powietrza wentylującego wyrobiska. Innowacyjność Tamy Oko w odniesieniu do stosowanych rozwiązań polega głównie na trwałym i skutecznym uszczelnieniu wyrobiska, skróceniem cyklu otwarcie/zamknięcie umożliwiającym zwiększenie tempa ruchu maszyn dołowych oraz możliwości zabudowy tamy na upadowej (pochyłym chodniku). Wpływa to na możliwość bardziej elastycznego projektowania systemu przewietrzania wyrobisk. 

W KGHM realizowanych jest rocznie kilkadziesiąt zadań o charakterze badawczo-rozwojowym. Są to zarówno duże projekty, jak na przykład wprowadzenie w KGHM mechanicznych metod urabiania skał, jak również mniejsze umożliwiające realizację wyzwań związanych z potrzebami poszczególnych elementów ciągu technologicznego. Wiele powstających rozwiązań ma charakter unikatowy, nie tylko w skali KGHM, ale również w skali kraju i świata. 

- KGHM działa w zmiennym środowisku, uzależnionym z jednej strony od warunków geologicznych eksploatowanych złóż, a z drugiej uwarunkowaniami rynkowymi oraz ograniczeniami związanymi z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i europejskiego. Aby utrzymywać efektywność biznesową prowadzonej działalności KGHM musi działać wyprzedzająco, optymalizując posiadane technologie, a także opracowując nowe rozwiązania techniczno – technologiczne oraz organizacyjne. Działalność badawczo-rozwojowa KGHM przyczynia się do rozwoju Spółki umożliwiając realizację celów strategicznych KGHM w obszarach, w których z różnych względów nie można pozyskać gotowych rozwiązań z rynku – mówi Radosław Pilut, dyrektor Departamentu Koordynacji Badań i Rozwoju w KGHM. 

W kategorii „mechanika, maszyny i urządzenia” Brązowy Laur Innowacyjności zdobyła Spółka z Grupy Kapitałowej KGHM, Dolnośląska Fabryka Maszyn ZANAM – LEGMET Sp. z o.o. w Polkowicach za projekt „Zdalnie sterowane urządzenie do rozbijania brył typu URB/ZS-1 z młotami hydraulicznymi dla Zakładów Górniczych KGHM Polska Miedź S.A.”. 

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja@kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.